Kontakt

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów

Główna osoba do kontaktu

Sylwia Jędrzejewska, Editorial Secretary
Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wsparcie techniczne

AAR