O czasopiśmie

Analecta Archaeologica Ressoviensia to recenzowane czasopismo publikujące artykuły w języku angielskim, wydawane corocznie przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Docelowymi czytelnikami są przede wszystkim środowiska archeologów z Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej. Publikowany jest w nim szeroki wachlarz zagadnień związanych ze współczesną archeologią. Na łamach pisma prezentowane są również odkrycia terenowe i opracowania źródłoznawcze. 

Czasopismo wychodzi regularnie od 2006 roku. Początkowo (do 2016 roku) było wydawane w podwójnej wersji językowej: angielskiej i polskiej. Nieliczne artykuły publikowano także po niemiecku. Później wydawano je tylko w języku angielskim. W latach 2009-2018 publikowane tomy (od 4 do 13) miały charakter tematyczny. Od 2019 roku czasopismo wychodzi w formacie A4 w nowej szacie graficznej, a za redakcję techniczną odpowiada Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ogłoszenia

Aktualny numer

Tom 18 (2023)
					Pokaż  Tom 18 (2023)
Opublikowane: 2023-12-29

Pełny numer

Artykuły

Wyświetl wszystkie wydania

Punkty na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 40

Czasopismo jest indeksowane w bazach:  ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz ICI (Index Copernicus International) Journals Master List.