Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do włączenia strony czasopisma "Analecta Archaeologica Ressoviensia" do ich systemów bibliotecznych.