Zespół redakcyjny

Redaktorzy

Prof. Andrzej Rozwałka

Prof. Marta Połtowicz-Bobak

Prof. Sławomir Kadrow

Sekre­tarz Redakcji

Sylwia Jędrzejewska
email: aarjournal@ur.edu.pl

Komitet Redakcyjny

Prof. Sylwester Czopek – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. – Uniwersytet w Hradcu Králové, Czechy

Prof. Michał Parczewski – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. Aleksandr Sytnyk  – Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów, Ukraina

Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb – Uniwersytet Wiedeński, Austria