Zespół redakcyjny

Redaktorzy

Prof. Sławomir Kadrow

Prof. Marta Połtowicz-Bobak

Sekre­tarz Redakcji

Sylwia Jędrzejewska
email: aarjournal@ur.edu.pl

Komitet Redakcyjny

Prof. dr hab. Sylwester Czopek – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb – Universität Wien, Austria

PhDr Zdeňka Nerudová – Moravské zemské muzeum, Brno, Czechy

Prof. dr hab. Michał Parczewski – Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. Oleksandr Sytnyk  – Nacional'na akademìâ nauk Ukraìni, L'viv, Ukraina

Prof. Dr. Thomas Terberger – Universität Göttingen, Niemcy