Nabór tekstów do 17 tomu Analecta Archaeologica Ressoviensia

2022-03-22

Zapraszamy autorów do składania tekstów do 17 tomu czasopisma "Analecta Archaeologica Ressoviensia". Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2022 r.  Redakcja nie gwarantuje publikacji prac przysłanych w późniejszym terminie.