Nabór tekstów do 18 tomu Analecta Archaeologica Ressoviensia

2023-04-04

Zapraszamy autorów do składania tekstów do 18 tomu czasopisma "Analecta Archaeologica Ressoviensia". Nabór jest ciągły. Zgłoszenia przesłane odpowiednio wcześnie zostaną opublikowane do końca roku.