Nabór tekstów do 19 tomu Analecta Archaeologica Ressoviensia

2024-01-07

Zapraszamy autorów do składania tekstów do 19 tomu czasopisma "Analecta Archaeologica Ressoviensia". Nabór jest ciągły. Zgłoszenia przesłane odpowiednio wcześnie zostaną opublikowane do końca roku.