Nabór tekstów do 16 tomu Analecta Archaeologica Ressoviensia

2021-03-23

Zapraszamy autorów do składania tekstów do 16 tomu czasopisma "Analecta Archaeologica Ressoviensia". Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 czerwca 2021 r.  Redakcja nie gwarantuje publikacji prac przysłanych w późniejszym terminie.