The Medieval Christian Necropolis in the Kopachyntsi hillfort (Ukraine). Unpublished Research Materials

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.7

Słowa kluczowe:

Sub-Carpathian region, burial, funeral culture, under the slab burial, pilgrimage relics

Abstrakt

The article deals with unpublished research materials from the medieval Christian cemetery located on the territory of the hillfort in the village of Kopachyntsi in Sub-Carpathian region (Ukraine) which were conducted in 1953. Excavations were verified, objects and artefacts were analysed, and an attempt to attribute and date them was made. The site is represented by inhumations in pits, as well as burials under stone slabs. The so-called “under the slab burials” are a separate category of monuments of funeral culture, which is characterized by its diffusion only on the territory of Halician-Volhynian state, but not the whole of Kyiv Rus’. At the same time, such monuments are known in Slovakia, Czech Republic, Germany, Bulgaria, Romania, Macedonia and Poland. Data on most of the under the slab monuments discovered on the territory of Ukraine are often uninformative, and therefore the publication of the results of stationary archaeological excavations is extremely important for understanding this cultural and religious phenomenon. Special attention is paid to a rare stone cross that was found by the deceased. The search for analogies allows us to conclude that it may be a pilgrimage relic.

Bibliografia

Fedorov Û. A. 2017. Krest “Svet Hristov”. V kamne i bronze. In A. E. Musin and O. A. Ŝeglova (eds.), Sbornik statej v čestʹ Anny Peskovoj. Trudy IIMK RAN. Sankt-Peterburg: Institut istorii material’noj kul’tury RAN, 607–609.

Gotun Ì. A. 2017. Blizʹkoshìdnì palomnicʹkì hrestiki z pìvdennorusʹkih seliŝ. Shìdnij svìt 1–2, 111–130.

Gupalo V. 2020. Relìgìjne žittâ knâžogo Zvenigoroda: relìkti hramìv ì monastirìv, predmeti hristiânsʹkogo kulʹtu. In N. Bulik (ed.), Duhovna kulʹtura naselennâ Prikarpattâ, Volinì ì Zakarpattâ vìd najdavnìših časìv do serednʹovìččâ (vibranì problemi). Lʹvìv: PP Lìana-M, 429–493.

Hanuliak M. 1979. Hroby pod náhrobnŷmi kameňmi v 11– 14. storočí. Slovenská archeológia 27, 167–186.

Janusz B. 1918. Zabytki przedhistoryczne Galicyi Wschodniej (= Prace Naukowe 5). Lwów: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej.

Kalaga J. 2014. Groby z płytami na cmentarzysku przy kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Wiślicy. Aspekt archeologiczny i społeczny. Acta Archaeologica Lodziensia 60, 131–136.

Kolčin B. A., Ânin V. L. and Âmŝikov S. V. 1985. Drevnij Novgorod. Prikladnoe iskusstvo i arheologiâ. Moskva: Iskusstvo.

Lucik Ì. 2020a. Pìdplitovì pohovannâ knâžoï dobi ta ïhnì harakternì osoblivostì. In M. Ìlʹkìv (ed.) Arheologìâ Bukovini: zdobutki ta perspektivi: Tezi dopovìdej IV mìžnarodnogo naukovogo semìnaru (m. Černìvcì, 11 grudnâ 2020 r.). Černìvcì: Černìvecʹkij nacìonalʹnij unìversitet, 105–107.

Lucik I. 2020b. Pìdplitovì pohovannâ na teritorìï Galicʹko-Volins ʹkih zemelʹ: analìz ta uzagalʹnennâ. In N. Bulik (ed.), Duhovna kulʹtura naselennâ Prikarpattâ, Volinì ì Zakarpattâ vìd najdavnìših časìv do serednʹovìččâ (vibranì problemi). Lʹvìv: PP Lìana-M, 494–533.

Maârčak S. P. 2018. Ìstoriko-kulʹturnij rozvitok Serednʹodnìstrovsʹkogo Lìvoberežžâ u IX–XIII st. ì formuvannâ Ponizzâ. Hmelʹnicʹkij: FOP Storožuk O.V.

Makarov N. A. 1981. Kamennye poduški v pogrebeniâh drevnerusskih nekropolej. Sovetskaâ arheologiâ 2, 111–116.

Marek E. A. 2013. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska chrześcijańskie z grobami podpłytowymi z terytorium Polski południowo‑wschodniej i Ukrainy zachodniej – problematyka występowania. In V. Nagirny and T. Pudłocki (eds.), Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wpływów ruskich X – połowa XIV w. (= Colloquia Russica. Series II 1). Kraków: Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 33–37.

Mocâ O. 1994. Pìdplitovì pohovannâ na pìvdennorusʹkih mogilʹnikah. In L. P. Mihajlina and O. P. Mocâ (eds.), Naselennâ Prutsʹko-Dnìstrovsʹkogo mežirìččâ ta sumìžnih teritorìj v ІІ polovinì peršogo – na počatku drugogo tisâčolìttâ n. e. Černìvcì: Ruta, 30–31.

Musin A. E. 2010. Cerkovʹ i gorožane srednevekovogo Pskova. Istoriko-arheologičeskoe issledovanie. Sankt Peterburg: Fakul’tet filologii i iskusstv SPbGU.

Musin A. E. and Petrov M. M. 2006. Kompleks hristianskih drevnostej s raskopa Posolʹskij-2006 v Velikom Novgorode i voprosy hronologii vizantijskih izdelij iz steatita. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Gumanitarnye nauki 28, 10–14.

Ostapenko A. A. 2015. Hristianskie drevnosti Râzanskoj zemli XI–XVI vv. (melkaâ plastika). Dissertaciâ na soiskanie učёnoj stepeni kandidata istoričeskih nauk: 07.00.06. Moskva: Arhiv Instituta arheologii Rossijskoj Akademii Nauk.

Petegirič V. M. 1990. Davnʹorusʹkì pìdplitovì pohovannâ Ternopìlʹŝini. In V. А. Lavrenûk et al. (eds.), Tezi dopovìdej ì povìdomlenʹ 1-oï Ternopìlʹsʹkoï oblasnoï naukovoï ìstoriko-kraêznavčoï konferencìï, 1. Ternopìlʹ: Ternopìlʹskij oblasnij kraêznavčij muzej, 71–73.

Pivovarov S. V. 2006. Serednʹovìčne naselennâ mežirìččâ Verhnʹogo Prutu ta Serednʹogo Dnìstra (XI – perša polovina XIII st.). Černìvcì: Zelena Bukovina.

Ratič O. O. 1949. Zvìt pro robotu Verhnʹo-Dnìstrânsʹkoï slov’ânsʹkoï ekspedicìï za 1949 rìk: L’viv. Arhìv vìddìlu arheologìï Ìnstitutu ukraïnoznavstva ìm. Ì. Krip’âkeviča NAN Ukraïni.

Ratič O. O. 1953. Rozkopki gorodiŝa v s. Kopačincâh v 1953 r. (Zvìt pro robotu slov’ânsʹkogo zagonu Podìlʹsʹkoï ekspedicìï): L’viv. Arhìv vìddìlu arheologìï Ìnstitutu ukraïnoznavstva ìm. Ì. Krip’âkeviča NAN Ukraïni.

Ratič A. A. 1955a. Drevnerusskij mogilʹnik v s. Kopačinci Stanislavskoj oblasti. Kratkie soobŝeniâ Instituta arheologii USSR 4, 25–26.

Ratič O. O. 1955b. Arheologìčna rozvìdka na Verhnʹomu Dnìstrì v 1949 r. Arheologìčnì pam’âtki URSR 5, 158–164.

Ratič O. 1957. Drevnʹorusʹkì arheologìčnì pam’âtki na teritorìï Zahìdnih oblastej Ukraïnsʹkoï URSR. Kiïv: Vidavnictvo Akademìï nauk Ukraïnsʹkoï RSR.

Ratič O. 1976. Naselennâ Prikarpattâ ì Volinì v epohu Kiïvsʹkoï Rusì ta v perìod feodalʹnoï rozdroblenostì. In O. P. Černiš (ed.), Naselennâ Prikarpattâ ì Volinì za dobi rozkladu pervìsnoobŝinnogo ladu ta v davnʹorusʹkij čas. Kiïv: Naukova dumka, 132–206.

Sedov V. V. 1982. Vostočnye slavâne v VI–XIII vv. (= Arheologiâ SSSR). Moskva: Nauka.

Sergêêva M. 2021. Rezulʹtati viznačennâ dereva z pohovannâ XI–XIII st., otrimanogo v rezulʹtatì doslìdženʹ v s. Kopačincì, Gorodenkìvsʹkogo r-nu Ìvano-Frankìvsʹkoï obl. (kerìvnik O. O. Ratič) v 1953 r. Kiïv: manuscript.

Spirģis R. 2018. Finds in Latvia of 13th-century pilgrims’ crosses from the Holy Land. Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences 3(3), 494–499.

Timofeev E. I. 1961. Rasselenie ûgo-zapadnoj gruppy vostočnyh slavân po materialam mogilʹnikov X–XІІІ vv. Sovetskaâ arheologiâ 3, 56–75.

Timoŝuk B. O. 1969. Pìvnìčna Bukovina – zemlâ slov’ânsʹka. Užgorod: Vidavnictvo Karpati.

Tomenčuk B. P. 1988. Zvìt pro ohoronnì rozkopki ta rozvìdki ì roboti po Zvodu, provedenì sektorom arheologìï pri Ìvano-Frankìvsʹkomu kraêznavčomu muzeû v 1988 rocì. Ìvano-Frankìvsʹk: Naukovij arhìv Ìnstitutu arheologìï NAN Ukraïni. Spr. 1988/86.

Tomenčuk B. P. 2006. Arheologìâ nekropolìv Galiča ì Galicʹkoï zemlì. Oderžavlennâ. Hristiânìzacìâ. Ìvano-Frankìvsʹk: Gostinecʹ.

Tomenčuk B. P. 2008. Arheologìâ gorodiŝ Galicʹkoï zemlì. Galicʹko-Bukovinsʹke Prikarpattâ: materìali arheolog. doslìdž. 1976–2006. Ìvano-Frankìvsʹk: Vidavecʹ Tretâk Ì. Â.

Totev K. 1990. Steatitovi krʹstove ot Srednovekovna Bʹlgariya. Arheologiâ 3, 48–58.

Vojnarovsʹkij V. M. 1992. Pìdplitovì pohovannâ davnʹorus ʹkogo mogilʹnika Borìvcì na Bukovinì. In N. G. Kovtanûk (ed.), Arheologìčnì doslìdžennâ, provedenì na teritorìï Ukraïni protâgom 80-h rokìv deržavnimi organami ohoroni pam’âtok ta muzeâmi respublìki. Tematičnij zbìrnik naukovih pracʹ. Kiïv: Nacìonalʹnij muzej ìstorìï Ukraïni, 33–45.

Voznij Ì. P. 2009. Ìstoriko-kulʹturnij rozvitok naselennâ mežirìččâ Verhnʹogo Sìretu ta Serednʹogo Dnìstra v X–XIV st. Čast. 2. Materìalʹna, duhovna kulʹtura ta socìalʹno-ìstoričnij rozvitok. Černìvcì: Zolotì Litavri.

Downloads

Opublikowane

2022-01-12

Jak cytować

Lutsyk, I. (2022). The Medieval Christian Necropolis in the Kopachyntsi hillfort (Ukraine). Unpublished Research Materials. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 16, 125–145. https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.7

Numer

Dział

Artykuły