(review) J. T. Frazik. Zamek w Krasiczynie [The castle in Krasiczyn]. Przemyśl 2020: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 200 pages, 200 figures.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.12

Bibliografia

Aftanazy R. 1991. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, 8, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Budzyński Z. 1999. Józef Tomasz Frazik (7 III 1922–12 III 1998). Rocznik Przemyski 35 (4 – Historia), 158–160.

Frazik J. 1967. Zagadnienie sklepień o przęsłach trójpodporowych w architekturze średniowiecznej. Folia Historiae Artium 4, 5–95.

Frazik J. 1968. Zamek w Krasiczynie (= Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej 12, Architektura 22). Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Frazik J. 2004. Sztuka Przemyśla i ziemi przemyskiej. Zbiór studiów, M. Dłutek and J. Kowalczyk (eds.). Przemyśl, Warszawa: Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Frazikowa R. 1998. Bibliografia publikacji i prac prof. Józefa Frazika. Biuletyn Historii Sztuki 60(3–4), 536–543.

Guerquin B. 1974. Zamki w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

Kajzer L., Kołodziejski S. and Salm J. 2010. Leksykon zamków w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

Koperski A. 1967. Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w Krasiczynie, pow. Przemyśl w 1967 roku. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967, 157–161.

Kowalczyk J. 1998. Józef Tomasz Frazik (1922–1998). Biuletyn Historii Sztuki 60(3–4), 531–536.

Kunysz A. 1966. Badania archeologiczno-architektoniczne w Krasiczynie, pow. Przemyśl. Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1965, 106–111.

Platowska-Sapetowa I. 2002. Kaplica w baszcie Boskiej Zamku w Krasiczynie. In I. Platowska-Sapetowa (ed.), Adam Stefan Kardynał Sapieha. Pasterz dobry, książę niezłomny 1867–1951. Łańcut: Wydawnictwo De Arte, 383–416.

Proksa M. 1994. Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV w. – połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źrodeł pisanych. Przemyśl: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu.

Proksa M. 2001. Studia nad zamkami i dworami ziemi przemyskiej od połowy XIV do początkow XVIII wieku. Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne “Archiwariusz” w Przemyślu.

Rudkowski T. 2006. Polskie sgraffita renesansowe. Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Tołłoczko Z. 1998. Architectus in Artibus Eruditus. Józef Tomasz Frazik 1922–1998. Pro memoriam. Wiadomości Konserwatorskie 3–4, 83–84.

Wolski K. 1962. Krasiczyn – rys dziejow zamku i latyfundium krasiczyńskiego. Rocznik Przemyski 9(2), 301–336.

Zlat M. 1963. Zamek w Krasiczynie. In M. Walicki (ed.), Studia renesansowe, 3, Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 5–149.

Downloads

Opublikowane

2022-01-12

Jak cytować

Kocańda, P. (2022). (review) J. T. Frazik. Zamek w Krasiczynie [The castle in Krasiczyn]. Przemyśl 2020: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 200 pages, 200 figures. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 16, 169–173. https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.12

Numer

Dział

Omówienia i recenzje