(review) E. Tomczak, A. Szczepanek and P. Jarosz. Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej [Gogolin-Strzebniów, site 12. Cemetery of the Lusatian culture in the Silesian Upland] (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11). Pękowice 2021: Wydawnictwo Profil-Archeo, 147 pages

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.12

Bibliografia

Macewicz K., Tomczak E. and Wuszkan S. 1975. Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972. Rocznik Opolski 6, 115–192.

Tomczak E. 1973. Gogolin-Strzebniów. Informator Archeologiczny. Badania 1972, 79–80.

Tomczak E. 1975. Gogolin-Strzebniów. In W. Hensel and K. Jażdżewski (eds.), Bronze V (Mont.) – Hallstatt D: civilisation lusacienne (= Inventaria Archaeologica Pologne 35). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pl. 223.

Tomczak E. 2005. Gogolin-Strzebniów. In E. Tomczak (ed.), Skarby ziemi wydarte. Górny Śląsk i pogranicze. Katowice: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, 52–53.

Opublikowane

2022-12-28

Jak cytować

Jabłkowska, A. (2022). (review) E. Tomczak, A. Szczepanek and P. Jarosz. Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej [Gogolin-Strzebniów, site 12. Cemetery of the Lusatian culture in the Silesian Upland] (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11). Pękowice 2021: Wydawnictwo Profil-Archeo, 147 pages. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 17, 113–115. https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.12

Numer

Dział

Omówienia i recenzje