(review) A. Bronicki. Pierwsi pasterze III tysiąclecia p.Ch. Groby podgrupy wschodniolubelskiej kultury amfor kulistych. Obrządek pogrzebowy. Chronologia. [The first shepherds of the 3rd millennium B.C.]. Chełm 2021: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 284 pages

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.11

Bibliografia

Bronicki A. 2000. Grób kultury amfor kulistych w Kolonii Czułczyce, stan. 6, gm. Sawin, pow. Chełm, woj. Lublin. Archeologia Polski Środkowowschodniej 5, 181–192.

Bronicki A. 2007. Box Grave of the Globular Amphora Culture in Kolonia Depułtycze Nowe, site 12, Chełm Commune, Chełm District, Lublin Vovodship. Sprawozdania Archeologiczne 59, 181–212.

Bronicki A. 2010. Grób skrzynkowy kultury amfor kulistych w Sajczycach, stanowisko 66, gm. Sawin, pow. Chełm, woj. Lublin. In S. Czopek and S. Kadrow (eds.), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 133–152.

Bronicki A. 2016. Obrządek pogrzebowy społeczności kultury amfor kulistych na Wyżynie Lubelskiej. In P. Jarosz, J. Libera and P. Włodarczak (eds.), Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 45–256.

Bronicki A. 2019. Chronologia podgrupy wschodniolubelskiej kultury amfor kulistych w świetle oznaczeń radiowęglowych. In M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak and P. Makarowicz (eds.), Vir Bimaris. Od kujawskiego matecznika do stepów nadczarnomorskich. Studia z dziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (= Archeologia Bimaris. Dyskusje 5). Poznań: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 201–228.

Szmyt M. 1999. Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950–2350 BC (= Baltic-Pontic Studies 8), Poznań. http://hdl.handle.net/10593/3819

Ścibior J. 1986. Nowe stanowiska grupy mazowieckopodlaskiej kultury amfor kulistych. Sprawozdania Archeologiczne 38, 109–127.

Downloads

Opublikowane

2022-12-28

Jak cytować

Sieradzka, E. (2022). (review) A. Bronicki. Pierwsi pasterze III tysiąclecia p.Ch. Groby podgrupy wschodniolubelskiej kultury amfor kulistych. Obrządek pogrzebowy. Chronologia. [The first shepherds of the 3rd millennium B.C.]. Chełm 2021: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 284 pages. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 17, 111–112. https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.11

Numer

Dział

Omówienia i recenzje