Research on the Bridge in Jestřebí, Česká Lípa District, Czech Republic

Autor

  • Stanislav Martyčák Section of History, Department of Archaeology and Speleoanthropology, Regional Museum and Gallery in Česká Lípa, Náměstí Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa, Czech Republic https://orcid.org/0009-0006-6676-7644

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.14

Słowa kluczowe:

bridges, transportation, industrial structures, Jestřebí, Provodín, Česká Lípa region

Abstrakt

The aim of this article is to present to the reader with the results of the watching brief of the defunct historical bridge in Jestřebí, Česká Lípa district. The research brought new knowledge about the construction technology and dating of the bridge. The new findings are then placed in context with the information gathered to date about other bridges in the Česká Lípa region in North Bohemia.

Bibliografia

Blažková T. and Matoušek V. 2013. Česká krajina 19. a 20. století ve světle industriální archeologie – stav bádání. In P. Vařeka (ed.), Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – Metody – Témata. Pilsen: Západočeská univerzita v Plzni, 17–22.

Chochulová Z. 2019a. Rekonstrukce mostu ev. č. 26844-2. Archaeological excavation report, 1, unpublished manuscript in the archive of the Regional Museum and Gallery in Česká Lípa.

Chochulová Z. 2019b. Most ev.č. 26219-3. Archaeological excavation report, 1, unpublished manuscript in the archive of the Regional Museum and Gallery in Česká Lípa.

Chochulová Z. 2020. Rekonstrukce mostu. Archaeological excavation report, 1, unpublished manuscript in the archive of the Regional Museum and Gallery in Česká Lípa.

Freiwillig P. and Kolka, M. 2015. Výběr z nechtěného. Příklady industriálních staveb v Libereckém kraji, zdemolovaných mezi lety 2010 a 2015. Fontes Nissae – Prameny Nisy 16(2), 79–93.

Jakouběová V. and Marek D. 2016. 300 let Dlaskova statku v Dolánkách. Turnov: Muzeum Českého ráje v Turnově.

Jenč P. 2016. Rekonstrukce kamenné dvouklenby. Archaeological excavation report, 1, unpublished manuscript in the archive of the Regional Museum and Gallery in Česká Lípa.

Jenč P. 2017. Most ev. č. 2623-2 Žizníkov. Archaeological excavation report, 1, unpublished manuscript in the archive of the Regional Museum and Gallery in Česká Lípa.

Jenč P., Havel Š. and Peša V. 2011. Zámecký most v Mimoni – záchranný archeologický výzkum 2009–2010. In Proměna Zámeckého mostu v Mimoni. Mimoň: city Mimoň, 54–74.

Jenč P., Novák V. and Peša V. 2017. Zánik historického mostu ve Stvolínkách, okres Česká Lípa. Fontes Nissae – Prameny Nisy 18(1), 96–102.

Kolka M. 2003. Vývoj rybniční soustavy na Bezdězském panství do roku 1554. Bezděz 12, 51–76.

Kolka M. and Peřina I. 2016. Stavební vývoj vodárenských objektů v areálu zámku Lemberk. Fontes Nissae – Prameny Nisy 17(2), 68–87.

Kracíková L. and Smetana J. 2000. Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa (= Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností 9). Praha: Společnosti přátel starožitností.

Panáček M. 2011. Stavební vývoj Lázeňského (Zámeckého) mostu v Mimoni. In Proměna Zámeckého mostu v Mimoni. Mimoň: city Mimoň, 21–29.

Panáček J. 2018. Vývoj řečiště Ploučnice na území města. In J. Kratochvíl (ed.), Česká Lípa město na Ploučnici. Česká Lípa: city Česká Lípa, 382–393.

Peša V., Havel Š., Hávová V. and Frišová Z. 2020. 2012 NZ Sloup, most 26846-2. Archaeological excavation report, 7, unpublished manuscript in the archive of the Regional Museum and Gallery in Česká Lípa.

Peša V., Jenč P., Havel Š. and Novák V. 2015. K počátkům hradu Jestřebí u České Lípy. Archeologie ve středních Čechách 19(1), 357–365.

Peša V. and Meduna P. 2013. Zaniklá středověká ves u Provodína, okr. Česká Lípa. Archeologie ve středních Čechách 17(1), 227–247.

Ringes V. 1958. Stezkou dějin naší dopravy. Přerov: Dopravní nakladatelství Ministerstva dopravy.

Šindlauer Z. 2018. Železnice v České Lípě. In J. Kratochvíl (ed.), Česká Lípa město na Ploučnici. Česká Lípa: city Česká Lípa, 418–439.

Smejkal L. 2018. Počátky obecních samospráv a druhá polovina 19. století. In J. Kratochvíl, (ed.), Česká Lípa město na Ploučnici. Česká Lípa: city Česká Lípa, 168–183.

Unger J. and Kyncl T. 2021. Provodin Jestrebi – most-Z94. Dendrochronology analysis, 1, unpublished manuscript in the archive of the Regional Museum and Gallery in Česká Lípa.

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Martyčák, S. (2023). Research on the Bridge in Jestřebí, Česká Lípa District, Czech Republic. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 18, 217–233. https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.14

Numer

Dział

Artykuły