(review) Wojciech Poradyło. Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Machowie (Tarnobrzeg) [A cemetery from the Bronze Age and the Early Iron Age in Machów (Tarnobrzeg)] (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 11). Kraków 2022: 330 pages, 18 figures, 174 plates, 5 tables.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.15

Bibliografia

Czapkiewicz B. 1935. Sprawozdanie z poszukiwań archeologicznych w Małopolsce zachodniej w latach 1926–1929. Wiadomości Archeologiczne 13, 141–154.

Czopek S. 2006. Czas użytkowania cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej – możliwości interpretacyjne i uwagi dyskusyjne. Analecta Archaeologica Ressoviensia 1, 101–132.

Dąbrowski J. 1980. Przydatność ceramiki łużyckiej dla podziałów kulturowych. In M. Gedl (ed.), Zróżnicowanie wewnętrzne kultury łużyckiej. Materiały z konferencji zorganizowanej w ramach problemu resortowego R. III. 6 “Pradzieje Polski na tle porównawczym”. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 35–55.

Jakimowicz R. 1935. Sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Archeologicznego za 1928 rok. Wiadomości Archeologiczne 13, 232–278.

Krauss A. 1963. Odkrycia archeologiczne w tarnobrzeskim zagłębiu siarki w latach 1957–1961. Materiały Archeologiczne 4, 347–353.

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Jabłkowski, M. (2023). (review) Wojciech Poradyło. Cmentarzysko z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Machowie (Tarnobrzeg) [A cemetery from the Bronze Age and the Early Iron Age in Machów (Tarnobrzeg)] (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 11). Kraków 2022: 330 pages, 18 figures, 174 plates, 5 tables. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 18, 235–236. https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.15

Numer

Dział

Omówienia i recenzje