A Surprise from the East. A Quiver or Bowcase Loop from the Ancillary Settlement in Gdańsk

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.10

Słowa kluczowe:

Gdańsk, Early Middle Ages, armament, bowcase, loops, antler and bone objects, quiver

Abstrakt

Archaeological explorations carried out between Tartaczna and Panieńska streets in Gdańsk has provided a wealth of movable historical artefacts. One of them is a quiver/bowcase loop made of antler. The article discusses typological classification, comparative analysis, dating and ethnocultural characteristics of the artefact. Antler and iron elements of quivers and bowcases are very rare in Poland and all of them are considered to be elements of foreign culture: Rus’ or Hungarian.

Bibliografia

Biró A. 2013. Methodological considerations on the archaeology of rigid, reflex, composite bows of Eurasia in the pre-Mongol period. Acta Militaria Mediaevalia 9, 7–38.

Dmochowski P. and Wrzesiński J. 2004. W poszukiwaniu łuku refleksyjnego – możliwości interpretacji na przykładzie znaleziska z Ostrowa Lednickiego. In S. Moździoch (ed.), Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu (= Spotkania Bytomskie 5). Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 313–333.

Drozd E. 2013. Zabytki bursztynowe z grodu i osady pozyskane podczas badań przy ulicy Czopowej, Grodzkiej i Tartacznej w Gdańsku, w latach 2006–2010. In E. Fudzińska (ed.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza, 2. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, 105–113.

Fedorov-Davydov G. A. 1966. Kočevniki Vostočnoj Evropy pod vlast'û zolotoordynskih hanov. Arheologičeskie pamâtniki. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta.

Flerova V. E. 2000. Kostânye detali lukov, kolčanov i nalučij Beloj Veži. In A. V. Evglevskij (ed.), Stepi Evropy v èpohu srednevekov'â, 1. Doneck: Institut arheologíï Nacíonal´na akademíâ nauk Ukraïni, Doneckij Nacional´nyj Universitet, 101–116.

Flerova V. E. 2001. Reznaâ kost' Ûgo-Vostoka Evropy IX–XII vv.: iskusstvo i remeslo. Po materialam Sarkela-Beloj Veži iz kollekcii Gosudarstvennogo Èrmitaža. Sankt-Peterburg: Aletejâ.

Florek M. 2013. Węgrzy w Przemyślu. Historia alternatywna. In J. Gancarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu. Krosno: Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 453–492.

Golubeva L. A. 1973. Ves´ i slavâne na Belom ozere X–XIII vv. Moskva: Nauka.

Holeščák M. 2019. Medieval archery equipment from the territory of Slovakia (= Archaeologica Slovaca Monographiae 31). Nitra: Institute of Archaeology. Slovak Academy of Science.

Huzin F. Š. 1985. Predmety vooruženiâ. In A. H. Halikov (ed.), Kul´tura Bilâra. Bulgarskie orudiâ truda i oružie X–XIII vv. Moskva: Nauka, 130–192.

Ilûšin A. M. and Sulejmenov M. G. 2022. Predmety krepleniâ kolčana k poâsu iz pogrebenij razvitogo srednevekov´â v Kuzneckoj kotlovine. Arheologiâ Evrazijskih stepej 3, 28–35.

Jastrzębski S. and Maciejczuk J. 1988. Grób wczesnośredniowieczny z Gródka nad Bugiem, stan. 1C, woj. zamojskie. In G. Labuda and S. Tabaczyński (eds.), Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, 2. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 55–61.

Juszyński J. 2018. Łuk bałtycki jako odmiana północnego łuku refleksyjnego. Próba charakterystyki. Pruthenia 11, 11–46.

Karpowicz A. 2007. Ottoman bows – an assessment of draw weight, performance and tactical use. Antiquity 81(313), 675–685.

Koperski A. 2003. Groby wojowników z koniem na cmentarzysku „staromadziarskim” w Przemyślu. In M. Dulinicz (ed.), Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu. Warszawa, Lublin: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 365–375.

Koperski A. 2010. Cmentarzysko staromadziarskie z X w. w Przemyślu. In E. Sosnowska (ed.), Przemyśl wczesnośredniowieczny (= Origines Polonorum 3). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 365–387.

Koperski A. and Parczewski M. 1978. Wczesnośredniowieczny grób Węgra-koczownika z Przemyśla. Acta Archaeologica Carpathica 18, 151–201.

Kuśnierz J. 2006. Z badań nad militarnym znaczeniem Gródka nad Bugiem (Wołynia) we wczesnym średniowieczu. Acta Militaria Mediaevalia 2, 79–102.

Loades M. 2016. The composite bow (= Weapon 43). Oxford: Osprey Publishing.

Malinovskaâ N. V. 1974. Kolčany XIII–XIV vv. s kostânymi ornamentirovannymi obkladkami na territorii evrazijskih stepej. In A. P. Smirnov and G. A. Fedorov-Davydov (eds.), Goroda Povolž´â v srednie veka. Moskva: Nauka, 132–175.

Medvedev A. F. 1966. Ručnoe metatel´noe oružie (luk i strely, samostrel) VIII–XIV vv. Moskva: Nauka.

Misiuk Z. 2013. Wstępne wyniki badań archeologicznych prowadzonych na obszarze protomiasta gdańskiego pomiędzy dzisiejszymi ulicami Tartaczną i Panieńską w Gdańsku w latach 2008–2009. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 337–370.

Misiuk Z. 2016. Wstępne wyniki badań archeologicznych pomiędzy ulicami Tartaczną i Panieńską w Gdańsku, prowadzonych przez Fundację Ochrony Zabytków w latach 2008–2010. In M. Fudziński (ed.), I Pomorska Sesja Sprawozdawcza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 115–132.

Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku (= Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis 3). Łódź, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Nowakowski A. 1991. Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim) (= Skrypty i Teksty Pomocnicze). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Pal´ceva D. U., Šakirov Z. G. and Hudâkov A. V. 2012. Predmety vooruženiâ i snarâženiâ Bilâra iz kosti. Filologiâ i kul´tura 4(30), 324–330.

Pankiewicz A. 2023. Wrocław. Gród na Ostrowie Tumskim we wczesnym średniowieczu (= Origines Polonorum 18). Warszawa, Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Pletneva S. A. 1973. Drevnosti Čërnyh Klobukov (= Arheologiâ SSSR. Svod arheologičeskih istočnikov E1-19). Moskva: Nauka.

Rapiejko A. 2013. Średniowieczne i nowożytne elementy uzbrojenia z badań przy ul. Tartacznej. In E. Fudzińska (ed.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza, 2. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, 115–122.

Rudenko K. A. 2005. Bulgarskie izdeliâ iz kosti i roga. In K. A. Rudenko (ed.), Drevnosti Povolž´â: èpoha srednevekov´â. Kazan´: Škola, 67–97.

Strzyż P. 2006. Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce (= Acta Archaeologica Lodziensia 52). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Szczepanowska K. 2013. Kafle miniaturowe w badań archeologicznych przy ulicy Tartacznej w Gdańsku. In M. Fudziński and H. Paner (eds.), XVII Sesja Pomorzoznawcza, 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 457–470.

Szczepanowska K. 2019. Kafle piecowe z badań archeologicznych przy ulicy Tartacznej w Gdańsku. Uwagi na temat statusu ekonomicznego ich użytkowników. Gdańskie Studia Archeologiczne 7, 130–155.

Świętosławski W. 1996. Uzbrojenie koczowników Wielkiego Stepu w czasach ekspansji Mongołów (XII–XIV w.) (= Acta Archaeologica Lodziensia 40). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Wołoszyn M. 2005. Między wschodem a zachodem: pochówek wojownika ze stanowiska 1C w Gródku, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie. Acta Militaria Mediaevalia 1, 87–105.

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Janowski, A. (2023). A Surprise from the East. A Quiver or Bowcase Loop from the Ancillary Settlement in Gdańsk. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 18, 159–165. https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.10

Numer

Dział

Artykuły