„Pamiętniki żołnierzy baonu „Pięść” Oddziału 993/W kontrwywiadu KG AK. Powstanie Warszawskie”, zebrał i opracował Andrzej Zawadzki ps. Andrzejewski, wstęp Mariusz Olczak, Wyd. Katmar sp. z o.o., Gdańsk 2016, ss.720

Autor

  • Arkadiusz Machniak Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku

DOI:

https://doi.org/10.15584/johass.2017.2.8

Bibliografia

Bułhak W., Kunert K.A., 2008, Kontrwywiad podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ – AK w latach 1939–1944 [w:] Wywiad i Kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.
Lisiewicz P.M., 1987, Bezimienni. Z dziejów wywiadu Armii Krajowej, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
Marszalec J., 2008, Wywiad i Kontrwywiad w czasie Powstania Warszawskiego [w:] Wywiad i Kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Instytut Pamięci Narodowej, War-szawa.
Matusak P., 2002, Wywiad Związku Walki Zbrojnej / Armii Krajowej 1939–1945, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
Wysiłek zbrojny w II wojnie światowej, 1988, red. S. Biegoński, A. Szkuta, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-01

Jak cytować

Machniak, A. (2017). „Pamiętniki żołnierzy baonu „Pięść” Oddziału 993/W kontrwywiadu KG AK. Powstanie Warszawskie”, zebrał i opracował Andrzej Zawadzki ps. Andrzejewski, wstęp Mariusz Olczak, Wyd. Katmar sp. z o.o., Gdańsk 2016, ss.720. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 3(2), 146–151. https://doi.org/10.15584/johass.2017.2.8

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora