W sieci. Powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-NIE-WiN, PSZ) w latach 1944–1955, red. M. Bachta, Wyd. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 502

Autor

  • Arkadiusz Machniak Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku

DOI:

https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.7

Bibliografia

Materiały źródłowe
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, zespół nr 1118, sygn. 2, P-7103, Protokół z posiedzenia KP PPR w Przeworsku z dnia 23 IX 1945 r.
Opracowania
Brown C.A., 1997, W służbie kłamstwa. Wojna szpiegów, Warszawa.
Bułhak W., Kunert K.A., 2008, Kontrwywiad podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ-AK w latach 1939–1944 [w] Wywiad i Kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa.
Iwaneczko D., 2004, UBP w Przemyślu 1944–1956, Rzeszów.
Kunicki A., 1969, Cichy front. Ze wspomnień oficera wywiadu dywersyjnego dyspozycyjnych oddziałów Kedywu KG AK, Warszawa.
Niwiński P., 2005, Aparat represji a opór społeczny wobec systemu komunistycznego w Polsce i na Litwie w latach 1944–1956, Warszawa.
Suleja W., 2013, Służby specjalne II Rzeczypospolitej. Ideowy rodowód [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918 – 1945 (1948), t. I, red. Z. Nawrocki, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-01

Jak cytować

Machniak, A. (2018). W sieci. Powojenne polskie siatki wywiadowcze (AK-NIE-WiN, PSZ) w latach 1944–1955, red. M. Bachta, Wyd. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 502 . UR Journal of Humanities and Social Sciences, 9(4), 123–130. https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.7

Numer

Dział

Recenzje

Inne teksty tego samego autora