Andrzej Niemczuk, Filozofia praktyczna. Studia i szkice, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 342 Być wolnym i żyć szczęśliwie. Filozoficzna analiza praktyki życia codziennego

Autor

  • Bartłomiej K. Krzych Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/johass.2018.2.7

Bibliografia

Hartmann N., 2000, Wprowadzenie do filozofii. Autoryzowany zapis wykładu wygłoszonego w semestrze letnim 1949 roku w Getyndze, przeł. A.J. Noras, Aletheia, War-szawa.
Hartmann N., 1994, Myśli filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, przeł. J. Garewicz, Comer, Toruń.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-01

Jak cytować

Krzych, B. K. (2018). Andrzej Niemczuk, Filozofia praktyczna. Studia i szkice, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 342 Być wolnym i żyć szczęśliwie. Filozoficzna analiza praktyki życia codziennego. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 7(2), 136–142. https://doi.org/10.15584/johass.2018.2.7

Numer

Dział

Recenzje