Ksiądz Augustyn Jakubisiak – postać niezwykła. Tłumaczenie wspomnień José-Marie Boucheta wraz z komentarzem

Autor

  • Bartłomiej K. Krzych Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.5

Słowa kluczowe:

Augustyn Jakubisiak, Biblioteka Polska w Paryżu, emigracja, filozofia polska, Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Abstrakt

Polska myśl filozoficzna na emigracji z czasów dwudziestolecia międzywojennego nadal nie jest w pełni przebadana. Wielu myślicieli pozostaje zapomnianych lub z różnych względów pominiętych w prowadzonych aktualnie badaniach. Do niedawna było tak również z postacią ks. Augustyna Jakubisiaka (1884–1945), polskiego kapłana pracującego i działającego większą część życia we Francji, zwłaszcza w Paryżu, gdzie związał się na stałe z Towarzystwem Historyczno-Literackim i Biblioteką Polską. Mimo to Jakubisiak utrzymywał kontakty z polskim środowiskiem akademickim, co objawiło się zwłaszcza w głośnej polemice z Janem Łukasiewiczem. Studia na paryskich uczelniach pozwoliły Jakubisiakowi wejść do grona bywalców francuskiego intelektualnego salonu, do którego należeli m.in. Henri Bergson, Emmanuel Mounier czy Jacques Maritain. Jedną z osób, która poznała w ten sposób Jakubisiaka i pozostawiła poświęcone mu wspomnienia, był José-Marie Bouchet, francuski pisarz, nauczyciel, podróżnik, historyk i muzyk – człowiek renesansu. Bouchet w 1968 r. został czynnym członkiem Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, gdzie – od śmierci Jakubisiaka – w archiwach znajduje się spuścizna pozostała po polskim myślicielu. Tekst stanowi tłumaczenie wspomnień Boucheta poświęconych Jakubisiakowi wraz ze stosownym wprowadzeniem, komentarzem i uwagami, które dopełnia materiał zdjęciowy ilustrujący m.in. słowa francuskiego intelektualisty. Bouchet dzieli swoje wspomnienia na dwie części: biograficzną i teoretyczną. W pierwszej opisuje swoje spotkania z Jakubisiakiem oraz podaje mniej znane szczegóły z jego życia, wskazuje też na znaczenie jego działalności społecznej i wydawniczej. W drugiej zaś odwołuje się do najważniejszych koncepcji filozoficznych i teologicznych Jakubisiaka (krytyka determinizmu i indeterminizmu, koncepcja autodeterminizmu i miejsca integralnego) oraz okrasza je ustępami z pism polskiego kapłana lub jego przyjaciół. Bouchet zwraca szczególną uwagę na uznanie przez Jakubisiaka ogromnej wartości jednostki ludzkiej, co zakorzenione jest w Objawieniu chrześcijańskim. Francuz przeciwstawia myśl Jakubisiaka współczesnemu skrajnemu indywidualizmowi i relatywizmowi, porównując przy tym polskiego myśliciela do znanego niemieckiego teologa Romano Guardiniego.

Bibliografia

Biblia Tysiąclecia, biblia.deon.pl
Bouchet J.M., 1993, L’homme le plus extraordinaire que j’ai rencontré: Augustin
Jakubisiak, „Cahiers de Chiré”, nr 8, s. 31–37.
Jakubisiak A., 1927, Essai sur les limites de l'espace et du temps, Alcan, Paris. Jakubisiak A., 1936, La pensée et le libre arbitre, Vrin, Paris.
Jakubisiak A., 1936, Od zakresu do treści, Bibljoteka Drogi, t. 7, Wydawnictwo Droga, Warszawa.
Jakubisiak A., 1936, O wolność synów Bożych. Rozważania na tle Ewangelji, Towarzystwo Kultury Katolickiej, Łódź.
Jakubisiak A., 1946, Wytrwać, by zwyciężyć. Zbiór odczytów i przemówień 1940–1945, b.d.w., Paryż.
Jakubisiak A., 1948, Nowe Przymierze. Z zagadnień etyki, Komitet Wydawniczy Dzieł Księdza Augustyna Jakubisiaka, Paryż.
Krzych B.K., 2018, Ksiądz Augustyn Jakubisiak – słowo o zapomnianym polskim myślicielu i badaniach nad jego spuścizną, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” nr 1, s. 113–125.
Łukasiewicz J., 2013, Pamiętnik, wydali J. Jadacki, P. Surma, Wydawnictwo Semper, Warszawa.
Micińska-Kenarowa H., 2003, Długi wdzięczności, Biblioteka „Więzi”, Warszawa.
Tomasz z Akwinu, De Veritate, corpusthomisticum.org
Wolak Z., 1995, Sztuka prowadzenia sporów (recenzja: A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa 1993, s. 128), „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” nr XVII, s. 117–118.
Zawieyski J., 1971, Droga katechumena, Znak, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-01

Jak cytować

Krzych, B. K. (2018). Ksiądz Augustyn Jakubisiak – postać niezwykła. Tłumaczenie wspomnień José-Marie Boucheta wraz z komentarzem. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 9(4), 101–117. https://doi.org/10.15584/johass.2018.4.5

Numer

Dział

Artykuły