Akceptacja naruszenia prywatności w erze Big Data

Autor

  • Jędrzej Wieczorkowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.21

Słowa kluczowe:

prywatność, Big Data, dane osobowe, inwigilacja

Abstrakt

Rozwój technologii informacyjnych dający nowe możliwości – biznesowe oraz związane z życiem prywatnym – powoduje także różnorodne zagrożenia wynikające z przetwarzania masowych danych prywatnych, w szczególności danych osobowych. Współczesne społeczeństwo informacyjne mierzy się więc z problemem znalezienia równowagi pomiędzy wykorzystywaniem nowych możliwości w gospodarce i życiu codziennym a ograniczaniem ich negatywnych konsekwencji w obszarze naruszenia prywatności jednostki. Społeczny aspekt zjawiska Big Data, a w szczególności zagadnienia związane z prywatnością, jest przedmiotem badań autora. W ich ramach poszukuje się odpowiedzi, jak użytkownicy rozwiązań IT opierających się na przetwarzaniu danych masowych oceniają poziom zagrożenia swojej prywatności i jakie są powody, dla których są skłonni ograniczyć swoją prywatność. W artykule przedstawiono wyniki takich badań, stawiając za cel opis zmiany podejścia do prywatności w kontekście instytucjonalnym w zakresie akceptacji naruszenia prywatności. Zaobserwowano, że znacząco wyższa akceptacja występuje w przypadku potrzeb ogólnospołecznych, w szczególności bezpieczeństwa publicznego, niż w przypadku wykorzystywania prywatnych danych na potrzeby indywidualnego przekazu reklamowego. Badania mają pomóc w zrozumieniu szerokiego problemu prywatności w świecie, w którym automatyczne masowe przetwarzanie danych prywatnych, w tym osobowych staje się codziennością.  

Pobrania

Opublikowane

2020-11-13

Jak cytować

Wieczorkowski, J. (2020). Akceptacja naruszenia prywatności w erze Big Data. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 4(52), 315–325. https://doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.21

Numer

Dział

Artykuły