Demografia małych i średnich przedsiębiorstw na Białorusi

Autor

  • Irina Kolesnikova Department of Statistics Belarusian State Economic University

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.6

Słowa kluczowe:

demografia biznesu, aktywność przedsiębiorstw, narodziny, śmierć, przetrwanie

Abstrakt

Demografia biznesu to ważna podstawa informacyjna do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Pozwala organom instytucjonalnym na optymalne dostosowanie polityki w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce narodowej w takich obszarach jak rozwój regionalny, zatrudnienie, bezrobocie, edukacja, źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, polityka innowacyjna, uproszczenie procedur biurokratycznych, itp.

Wskaźniki demografii przedsiębiorstw, odzwierciedlając dostosowywanie struktur gospodarczych do zmieniających się warunków rynkowych, charakteryzują dynamikę rozwoju gospodarczego. Ponadto pozwalają ocenić możliwy wkład, jaki mogą wnieść nowo utworzone przedsiębiorstwa w rozwiązanie problemu bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Jednocześnie organizacja jest postrzegana przede wszystkim jako wspólnota ludzi, a optymalizacja kapitału jest prezentowana jako element uzupełniający do optymalizacji zatrudnienia.

W opracowaniu oprócz analizy klasycznych wskaźników demografii biznesu, takich jak aktywność przedsiębiorstw, „narodziny”, „śmierć”, „przetrwanie”, zaproponowano nowy wskaźnik: naturalny wzrost liczby organizacji na Białorusi, liczony zarówno ogółem, jak i według rodzaju działalności gospodarczej. Wykorzystano model regresji, który ujawnił zależność między zmianami demografii biznesu a zatrudnieniem.

Badanie pozwala na wypracowanie rekomendacji dla działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. Zestaw działań wspierających przedsiębiorczość staje się integralną częścią polityki gospodarczej kraju, ważnym czynnikiem zwiększającym poziom „przetrwania” przedsiębiorstw i zwiększającym udział organizacji „szybko rozwijających się”. Przyczynia się to do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Stymulowanie rozwoju i wspieranie małego biznesu, który potrafi szybko reagować na zmiany warunków rynkowych, pomoże zapewnić gospodarce „koronawirusowej” niezbędną elastyczność, co jest szczególnie ważne w kontekście COVID-19.

Bibliografia

Adizes, I. (2014). Managing Corporate Lifecycle (Pb): How Organizations Grow, Age and Die. Embassy Books; Second edition (December 1, 2014).

Business demography – Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/ business-demography (2021.01.10).

Business demography in the Republic of Belarus. (2019). Minsk: National Statistical Committee Belarus.

Business Registers Recommendations Manual. (2010). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Eurostat-OECD Manual on Business Demography Statistics. (2007). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Gius, A. (2004). Living company. Growth, learning and longevity in a business environment. St. Petersburg: Stockholm School of Economics.

Greiner, L. (1972). Evolution and revolution as organizations grow. Harvard Business Review, 50(4), 37–46.

Khusaenov, O. (2020). Economic consequences of the coronavirus. Retrieved from: https://zubrcapital.com/ru/blog/ekonomic news-posledstviya-koronavirusa (2021.01.10).

Methodology for calculating statistical indicators of business demography. (2019). Decree of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus of March 28, No. 13.

Meyer, C., Davis, S. (2007). Living organization. The company as a living organism: the upcoming convergence of computer science, nanotechnology, biology and business. Moscow: A good book.

Penrose, E.T. (1959). The Theory of Growth of the Firm. White Plains. New York: M.E.Sharp.

Small and medium business in the Republic of Belarus. (2020). Minsk: National Statistical Committee of the Republic of Belarus.

State program of support for small and medium-sized businesses in the Republic of Belarus for 2016–2020. Retrieved from: http://www.economy.gov.by/ru/gosprog-ru/ (2021.01.10).

Statistical Yearbook of the Republic of Belarus. (2019). Statistical book. Minsk: National Statistical Committee of the Republic of Belarus.

Support of small and medium enterprises. (2010). The Law of the Republic of Belarus dated 01.07.2010, No. 148-. as amended and add.

Downloads

Opublikowane

2021-09-30

Numer

Dział

Artykuły