Organizacja imprez biegowych – niwelowanie wykluczeń oraz podnoszenie jakości życia

Autor

  • Jacek Łuczak Instytut Nauk o Jakości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.15584/nsawg.2021.3.8

Słowa kluczowe:

jakość życia, walka z wykluczeniami, aktywność biegowa, zarządzanie ryzykiem w sporcie, społeczne aspekty sportu

Abstrakt

Aktywność fizyczna jest podstawowym czynnikiem rozwoju człowieka – dostarcza satysfakcji, witalności, energii, ma wymiar terapeutyczny i oddziałuje na jakość życia. Liczną grupę sportowców amatorów tworzą osoby narażone na wykluczenia społeczne wynikające z niepełnosprawności, dysfunkcji psychicznych, płci, statusu społecznego czy innych przyczyn. Sport dla tych osób stanowi antidotum na samotność, brak pewności siebie oraz czynnik motywacyjny do pokonywania kolejnych barier, co przekłada się na inne sfery życia. Jednym ze sportów, który w szczególności integruje różne grupy społeczne, jest bieganie, czego potwierdzeniem jest rosnąca liczba biegaczy amatorów, zajęć treningowych im dedykowanych i organizowanych dla nich imprez biegowych. Ważne jest jednak, aby organizatorzy takich imprez zapewnili bezpieczeństwo uczestników oraz dbali o ich satysfakcję i komfort poprzez holistyczne planowanie wszystkich działań organizacyjnych. W pracy postawiono hipotezę badawczą, że czynniki dotyczące bezpieczeństwa oraz komfortu i satysfakcji uczestników odgrywają istotną rolę w organizacji imprez biegowych. Celem artykułu była identyfikacja i ocena ryzyka organizacji zawodów biegowych dla amatorów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i satysfakcji wszystkim interesariuszom wydarzenia. W szczególności autor zwraca uwagę na czynniki ryzyka o charakterze społecznym, sprzyjające integracji, związane z przeciwdziałaniem wykluczeniom. W artykule zaprezentowano wyniki badań dla krajowych zawodów obejmujących biegi na dystansie 21 i 42 km. Identyfikację czynników ryzyka wykonało 10 ekspertów (metoda delficka), a w szacowaniu ryzyka wzięło udział 27 przedstawicieli 7 imprez biegowych organizowanych w Polsce (2017–2018) (szacownie ryzyka, kwestionariusz). Szacowanie ryzyka dokonane zostało na podstawie średniej (skutku i prawdopodobieństwa). Rezultaty badania dostarczają jednoznacznych informacji o sferach organizacji imprez sportowych, które w najwyższym stopniu mogą rzutować na bezpieczeństwo i komfort ich uczestników oraz percepcję zawodów. Pośród kluczowych ryzyk znalazły się m.in. niedostateczne zasoby finansowe oraz organizacyjne, przepustowość trasy, problemy techniczne. Podjęto także dyskusję z wynikami innych badaczy, prowadzących badania w zakresie organizacji imprez sportowych i zarządzania ryzykiem.

Bibliografia

Albrecht, A. (2014). Logistyka imprez sportowych na przykładzie Mistrzostw Europy Juniorów 2013 w Poznaniu w pływaniu, pływaniu synchronicznym i skokach do wody (wybrane aspekty organizacji zawodów). Logistyka, 5, 67–70.

Ammon, R., Brown, M. (2007). Risk management process. In: D. J. Cotton, J. T. Wolohan(Eds.), Law for recreation and sport managers (pp. 288–300). Dubuque, IA: Kendall/Hunt Publishing Company.

Boo, S., Gu, H. (2010). Risk perception of mega-events. Journal of Sport, Tourism, 15(2), 139–161. DOI: 10.1080/14775085.2010.498257.

Czechowski, J. (2014). Sport szansą społecznego rozwoju człowieka. Społeczeństwo i Ekonomia, 1(1), 7–19. DOI: 10.15611/eis.2014.1.01.

Czkór, D. (2014). Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez biegowych na przykładzie Cracovia Maraton, In: K. Nessel, E. Wszendybył-Skulska (Eds.), Młodzi o sporcie 2014. Bezpieczeństwo i organisatorzy imprez sportowych (pp. 39–62). Cracow: Katedra Zarządzania w Turystyce, Uniwersytet Jagielloński.

Dzięgiel, A., Lubowiecki-Vikuk, A. P. (2013). Running Events as a Specific Type of Sporting Events. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 2(12), 119–135.

Galloway, J. (2002). Bieganie metoda. Gallowaya. Gliwice: Helion.

Hanstad, D. V. (2012). Risk Management in Major Sporting Events: A Participating National Olympic Team’s Perspective. Event Management, 16(3), 189–201. DOI: 10.3727/152599512X13459279626683.

Hitchings, R., Latham, A. (2017). How ‘social’ is recreational running? Findings from a qualitative study in London and implications for public health promotion. Healt Place, 46, 337–343. DOI: 10.1016/j.healthplace.2016.10.003.

http://www.maratonypolskie.pl.

ISO 31000. (2018). Risk management – Principles and guidelines. International Standard Organisation.

Kaźmierczak, A. (2013). Sport, olimpizm i zasada „fair play” jako wartości w życiu osób niepełnosprawnych. In: D. Muller, A. Sobczak (Eds.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji (pp. 129–137). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Leopkey, B., Parent, M. M. (2009a). Risk management issues in large-scale sporting events: A stakeholders perspective. European Sport Management Quarterly, 9(2), 87–208.

Leopkey, B., Parent, M. M. (2009b). Risk Management strategies by stakeholders in Canadian major sporting events. Event Management, 13(3), 153–170. DOI: 10.3727/152599509790029828.

Linton, L., Valentin, S. (2018). Running with injury: A study of UK novice and recreational runners and factors associated with running related injury. Journal of Science and Medicine in Sport, 21(12), 1221–1225. DOI: 10.1016/j.jsams.2018.05.021.

Lubowiecki-Vikuk, A. P., Basińska-Zych, A. (2011). Sport and Tourism as elements of place branding. A case study on Poland. Journal of Tourism Challenges and Trends, 4(2), 33–52.

Ławniczak, P. (2016). Społeczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar widowiska sportowego. In: A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek-Szymala, A. Makarczuk (Eds.), Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka (pp. 111–136). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Łuczak, J., Miśniakiewicz, M. (2011). Risk management as basic of management system on Polish government offices example. Studia Oeconomica Posnaniensia, 217, 183–193.

Mikołajczyk, M. (1998). Psychologiczne przejawy zróżnicowania płci. In: A. K. Galewski (Ed.), Kobieta Sport Zdrowie (pp. 56–77). Warsaw: Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet.

Miller, J., Wendt, J., Young, P. (2010). Fourth Amendment Consideration and Application of Risk Management Principles for Pat-Down Searches at Professional Football Hames. Journal of Legal Aspects of Sport, 20, 107–108.

Moyle, B., Kennelly, M., Lamont, M. (2014). Risk Management and Contingency Planning in Events: Participarnts’ Reaction to the cancellation of Ironman New Zeeland 2012. International Journal of Event Management Research, 8(1), 94–106.

Niedbalski, J. (2015). Sport jako narzędzie aktywizacji i społecznej integracji osób z niepełnosprawnością fizyczną. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 28(1), 101–118.

Petridis, L. (2015). Greece: mass Running: a New Trend from Ancient Times? In: J. Scheerder, K. Breedveld, K., J. Borgers (Eds.), Running across Europe: The Rise and Size of One of the Largest Sport Markets (pp. 140–162). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Piekarz, M., Jenkins, I., Mills, P. (2015). Risk and Safety Management in the Leisure. Events, Tourism and Sports Industries. United Kingdom: QLM Ltd, CABI.

Reid, S., Ritchie, B. (2011). Risk management: Event managers’ attitudes, beliefs, and perceived constraints. Event Management, 15(4), 329–341. DOI: 10.3727/152599511X13175676722528.

Shipway, R., Holloway, I., Jones, I. (2013). Organisations, practices, actors, and events: Exploring inside the distance running social world. International Review for the Sociology of Sport, 48(3), 259–276. DOI: 10.1177/1012690212442135.

Stempień, J. R. (2017). Aktywność stowarzyszeń biegaczy-amatorów w Polsce. Kilka uwag o generowaniu zasobów kapitały społecznego. Acta Universiatis Lodziensis. Folia Sociologia, 61, 113–127. DOI: 11089/23470.

Toohey, K., Taylor, T. (2008). Mega events, fear, and risk: Terrorism at the Olympic Games. Journal of Sport Management, 22, 451–469. DOI: 10.1123/jsm.22.4.451.

Downloads

Opublikowane

2021-09-30

Numer

Dział

Artykuły