Zróżnicowanie wynagrodzeń między sekcjami PKD w województwie świętokrzyskim

Autor

Słowa kluczowe:

wynagrodzenia, płace, województwo, region, sekcje gospodarki narodowej

Abstrakt

Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wynagrodzeń i analiza zróżnicowania wynagrodzeń według sekcji PKD w województwie świętokrzyskim w latach 2013–2020. Wykorzystano do tego dane na temat przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto według sekcji PKD w województwie świętokrzyskim, na podstawie których obliczono procentowe odchylenia od przeciętnego wynagrodzenia w województwie oraz dynamikę wzrostu. Analiza wynagrodzeń została przeprowadzona także dla Polski. W obliczeniach wykorzystano dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych Urzędu Statystycznego w Kielcach i Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie za lata 2013–2020.
W województwie świętokrzyskim występowało stosunkowo duże zróżnicowanie wynagrodzeń. Najwyższe wynagrodzenia były w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Wysokie wynagrodzenia wynikały z tego, że sekcja ta w analizowanym okresie bardzo dynamicznie się rozwijała. Natomiast działalność finansowo-ubezpieczeniowa w gospodarce rynkowej zyskała na znaczeniu, a specjaliści z tego zakresu musieli być dobrze wynagradzani. Również w administracji publicznej i obronie narodowej wynagrodzenia były wysokie. Najniższe natomiast w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Województwo świętokrzyskie jest mało atrakcyjne gospodarczo i turystycznie. W analizowanym okresie dynamika wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto według sekcji w województwie była zróżnicowana i wyższa niż stopa inflacji, aczkolwiek inflacja rosła.

Bibliografia

Beck-Krala, E. (2021). Wynagrodzenia pracowników w organizacji. Teoria i praktyka. Kraków: AGH.

Borkowska, S. (1992). Jak wynagradzać? Warszawa: Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego.

Jacukowicz, Z. (2000). Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA. Warszawa: IPiSS.

Jarmołowicz, W., Strużyna, A. (2003). Regionalne zróżnicowanie płac. W: W. Jarmołowicz (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych (s. 146–159). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Jarmołowicz, W., Knapińska, M. (2007). Wynagradzanie za pacę i ich rola w motywowaniu do pracy. W: W. Jarmołowicz (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka (s. 107–132). Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.

Listwan, T. (2002). Zarządzanie kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Nyk, M. (2016). Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Pocztowski, A. (1998). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków: Antykwa.

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego (wydania 2014–2021). Kielce: Urząd Statystyczny.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (wydania 2014–2021). Warszawa: GUS.

Downloads

Opublikowane

2022-09-30

Numer

Dział

Artykuły