O czasopiśmie

“Sacrum et Decorum” nie posiada odpowiedników wśród czasopism naukowych ukazujących się w Polsce, a nieliczne periodyki zagraniczne (europejskie) z zakresu sztuki sakralnej reprezentują zbyt szeroką formułę i tylko okazjonalnie użyczają swoich łamów do publikacji prac z dziedziny stanowiącej domenę naszego pisma.

Rocznik ma charakter ponadregionalny, pozwalający na konfrontację wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach uniwersyteckich.

Od pierwszego wydania w 2008 roku poprzez kolejne tomy rocznika redakcja “Sacrum et Decorum” stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego historyków sztuki i nauk pokrewnych, wśród których wzrasta zainteresowanie badaniami nad sztuką sakralną ostatnich dwustu lat i możliwością publikacji ich rezultatów w odrębnym piśmie uwzględniającym specyfikę dziedziny.

Rada Naukowa naszego wydawnictwa obejmuje przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych – osoby będące autorytetami w tematyce odpowiadającej profilowi pisma. 

Autorzy piszący do “Sacrum et Decorum” to naukowcy działający w różnych ośrodkach uniwersyteckich. Dzięki temu artykuły publikowane w naszym periodyku dają możliwie pełny obraz aktualnie prowadzonych prac badawczych.