Kontakt

Adres redakcji:
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, plac Ofiar Getta 4-5/35
e-mai: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR - redaktor naczelna
Uniwersytet Rzeszowski

Wsparcie techniczne

Magda Michniewicz