Kontakt

Adres redakcji:
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, plac Ofiar Getta 4-5/35

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR - redaktor naczelna
Uniwersytet Rzeszowski
Telefon 661 928 362

Wsparcie techniczne

Magda Michniewicz