Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny


Sekretarz Redakcji


  • dr Tomasz Szybisty, (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Rada Naukowa:


Prof. Wojciech Bałus – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska;

Prof. Stefan Belishki – Narodowa Akademia Sztuki w Sofii, Bułgaria;

Prof. Jurij Biriulow – Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Lwów, Ukraina;

• Prof. François Boespflug – Université de Strasbourg, Strasbourg, Francja;

• Prof. Philippe Kaenel – Université de Lausanne, Lausanne, Szwajcaria;

• Prof. Ryszard Knapiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

• Prof. Andrzej Olszewski – Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa, Polska;

• Prof. Maria Poprzęcka – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

• Prof. Simon Texier – Université de Picardie Jules-Verne, Amiens, Francja;

• Prof. Zorán Vukoszávlyev – Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Węgry

 

Recenzenci:

Prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė – Wileńska Akademia Sztuk Pięknych, Wilno, Litwa;

Prof. Andrzej Banachowicz – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Teresa Bardzińska-Bonenberg – Politechnika Poznańska, Poznań, Polska;

Prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska;

Prof. Waldemar Deluga – University of Ostrava, Ostrava, Czechy;

Prof. Miguel de Salis Amaral – Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy;

Dr Aleš Filip – Masaryk University, Brno, Czechy;

Prof. Christian Freigang – Freie Universität Berlin, Berlin, Niemcy;

Prof. Anna Goebel – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Michał Haake – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Abigail Harrison Moore – University of Leeds, Leeds, Anglia;

Prof. Roman Jaciv – Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Lwów, Ukraina;

Prof. Agata Jakubowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Małgorzata Kitowska-Łysiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

Prof. Marek Kluz – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska;

Prof. Bogusław Krasnowolski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, Polska;

Ks. Prof. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska;

Prof. Dorota Kudelska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

Prof. Marcin Lachowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Lechosław Lameński – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska;

Prof. Iwona Luba – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Giuglio Maspero – Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy;

Prof. Jerzy Miziołek – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Stefan Muthesius – World Art University of East Anglia, Norwich, Anglia;

Prof. Waldemar Okoń – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska;

Prof. Michał Ostrowicki – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska;

Prof. Krystyna Pawłowska – Politechnika Krakowska, Kraków, Polska;

Prof. Andrzej Pieńkos – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Maria Poprzęcka – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Jacek Radziewicz-Winnicki – Politechnika Śląska, Gliwice, Polska;

Prof. Renata Rogozińska – Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań, Polska;

Prof. Anna Sieradzka – Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska;

Prof. Rafał Solewski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków, Polska;

Prof. Joanna Sosnowska – Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska;

Prof. Krzysztof Stefański – Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska;

Prof. Paweł Taranczewski – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków, Polska;

Prof. Simon Texier – Université de Picardie Jules Verne, Amiens, Francja;

Prof. Eduardo Torres – Pontificia Università della Santa Croce, Rzym, Włochy;

Prof. Henrik von Achen – University of Bergen, Bergen, Norwegia;

Prof. Zorán Vukoszávlyev – Budapest University of Technology and Economics, Budapeszt, Węgry;

Prof. Józef Benignus Wanat OCD – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska;

Prof. Marzanna Wróblewska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa, Polska;

Jan Zachariasz – Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Niemcy;

Prof. Monika Zin – Freie Universität Berlin, Berlin, Niemcy;

Prof. Maciej Zychowicz – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, Polska;

Prof. Tadeusz Żuchowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska;

Prof. Maria Żychowska – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Kraków, Polska