Funkcje imion żeńskich i męskich w inskrypcjach nagrobnych na dziewiętnastowiecznych polskich katolickich cmentarzach Podola

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.4

Słowa kluczowe:

imię, Kresy Południowo-Wschodnie, Podole, funkcje imion

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza imion męskich i żeńskich w inskrypcjach nagrobnych z zabytkowych cmentarzy katolickich Podola (z okresu wiek XIX – początek XX wieku). Imiona na nagrobkach pełnią różne funkcje, m.in. służą rozróżnieniu płci osoby zmarłej, wyróżnieniu jej spośród innych pochowanych na cmentarzu. Ponadto przekazują emocje względem zmarłego, wskazują na relacje rodzinne i szersze aspekty kulturowe. Funkcję kulturową inskrypcji, której wykładnikami są imiona, można rozumieć jako funkcję rodową, pamięci narodu, przynależności do społeczeństwa, a także funkcję patriotyczną. W artykule zwrócono uwagę również na formy imion oraz ich pochodzenie.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Havryliuk, O. (2023). Funkcje imion żeńskich i męskich w inskrypcjach nagrobnych na dziewiętnastowiecznych polskich katolickich cmentarzach Podola. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 59–73. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.4

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY