Procesy znaczeniotwórcze okiem kognitywisty. Refleksja na pod- stawie wybranych niemieckich czasowników z wyodrębnionym komponentem przymiotnikowym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.5

Słowa kluczowe:

językoznawstwo kognitywne, metafora konceptualna, język niemiecki, przymiotnik

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie przydatności podejścia kognitywistycznego do badania mnogości procesów semantycznych i konstruowania nowych znaczeń w złożonych jednostkach leksykalnych. Refleksja odbywa się przy użyciu metodologii językoznawstwa kognitywnego, stąd zgłębione zostają zjawiska metaforyzacji, integracji pojęciowej, relacji trajektor – landmark oraz profilowanie znaczenia jednostek złożonych. Materiał badawczy stanowią czasowniki zawierające przymiotnik w podstawowej formie (np. leichtfallen), w tym czasowniki zawierające nazwy barw (np. blaumachen). Ta grupa czasowników jest, w przeciwieństwie do polskiego, w języku niemieckim dość licznie reprezentowana. Opisane czasowniki integrują odniesienia specyficzne kulturowo, mogą i powinny być badane także przez odwołanie do konceptu umysłu ucieleśnionego. Zastosowane podejście może zostać z powodzeniem przyłożone do innego materiału badawczego.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Iwaniak, K. (2023). Procesy znaczeniotwórcze okiem kognitywisty. Refleksja na pod- stawie wybranych niemieckich czasowników z wyodrębnionym komponentem przymiotnikowym. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 74–88. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.5

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY