Od stylu naukowego do idei języka polskiego jako obcego do celów akademickich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.6

Słowa kluczowe:

styl naukowy, język akademicki, język polski jako obcy, język polski do celów akademickich

Abstrakt

Poniższy artykuł zawiera przegląd problematyki związanej ze stylem naukowym i językiem polskim jako obcym do celów akademickich. Rola tego ostatniego – w związku ze zwiększającą się liczbą studentów obcokrajowców w Polsce – z roku na rok staje się coraz bardziej istotna. W tekście zaprezentowano najważniejsze nazwiska oraz literaturę dotyczącą tych dwóch zagadnień, a także wyzwania na przyszłość związane z językiem polskim do celów akademickich.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Jasińska, A. (2023). Od stylu naukowego do idei języka polskiego jako obcego do celów akademickich. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 89–97. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.6

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY