Motywy kulturowe w nazwach polskich hodowli psów rasowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.11

Słowa kluczowe:

hodowla psów rasowych, motyw kulturowy, chrematonimia, funkcje nazw własnych

Abstrakt

Wśród nazw polskich hodowli psów rasowych, czyli przydomków hodowlanych, szczególnie interesujące i oryginalne są te, które charakteryzują się nawiązaniami kulturowymi. Motywy kulturowe mogą być zróżnicowane i obejmować odwołania między innymi do literatury, muzyki, filmu, sztuki czy religii. Mają one pozytywny wpływ na funkcje: informacyjną i emocjonalną, pełnione przez analizowane onimy w procesie komunikacji językowej.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Oronowicz-Kida, E. (2023). Motywy kulturowe w nazwach polskich hodowli psów rasowych. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 162–172. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.11

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY