Funkcja kreatywności jako element nowoczesnego procesu projektowania lekcji językowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.13

Słowa kluczowe:

kreatywność, zrównoważone przywództwo, dywergencja/konwergencja, interakcja

Abstrakt

Artykuł jest metaanalizą omawiającą sekwencje działań nauczyciela języka obcego w procesie organizacji zajęć językowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia kreatywności. Wskazano na istotne sekwencje systemu nauki języka wraz z wykorzystaniem szeregu rozbieżnych działań, opartych na sekwencjach twórczej organizacji kontaktu uczniów z językiem obcym, co w całym szeregu lekcji językowych nie tylko prowadzi do głębszego zaangażowania się uczniów w proces nauki języka, lecz również aktywizacji związanej z tym procesem aktywności przyswajania struktury i systemu opisu rzeczywistości w ramach danego języka obcego. W końcowej części pracy podkreślono wagę i jakość funkcji, jaką pełni indywidualna (kreatywnie nacechowana) twórczość nauczyciela i ucznia w toku ich działalności glottodydaktycznej.

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Polok, K. (2023). Funkcja kreatywności jako element nowoczesnego procesu projektowania lekcji językowych. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 190–202. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.13

Numer

Dział

ROZPRAWY I ARTYKUŁY