Doświadczenie pandemii koronawirusa w słowach i obrazach

Autor

  • Diana Kut
  • Katarzyna Mytych-Orlewska
  • Klaudia Owerko
  • Klaudia Serwa
  • Marta Surowiec
  • Dominika Świderska

DOI:

https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.21

Słowa kluczowe:

pandemia, leksyka, analiza semantyczna, analiza strukturalna, mem

Abstrakt

Autorki analizują nowe słownictwo oficjalne i potoczne dotyczące pandemii, które wzbogaciło współczesną polszczyznę po roku 2020. Przedstawiają typologię grup semantycznych, podkreślają kreatywność słowotwórczą użytkowników języka, opisują rodzaje motywacji stojące za aktywnością językową nadawców. Pokazują, w jaki sposób nadawcy wykorzystują mechanizmy językowe i wizualne (na przykładzie memów), które pozwalają im nazwać nowe sytuacje, wyrazić emocje i uczucia, a także ocenić rzeczywiste wydarzenia. Prezentowany w artykule materiał, stanowiący zróżnicowane i reprezentatywne źródło informacji o badanym zjawisku, został wyekscerpowany z tekstów medialnych: prasowych, telewizyjnych oraz internetowych (m.in. e-prasa, fora, blogi, portale społecznościowe).

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Kut, D., Mytych-Orlewska, K., Owerko, K., Serwa, K., Surowiec, M., & Świderska, D. (2023). Doświadczenie pandemii koronawirusa w słowach i obrazach. Słowo. Studia językoznawcze, (14), 296–321. https://doi.org/10.15584/slowo.2023.14.21

Numer

Dział

DEBIUTY NAUKOWE