Police social and organizing activities undertaken to protect public safety and order

Autor

Słowa kluczowe:

Policja, działalność społeczno-organizatorska, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Abstrakt

Policja jest formacją odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że zadanie to może być w sposób efektywny realizowane przy zastosowaniu jednej z niewładczych form działania administracji – działalności społeczno-organizatorskiej. Propagowanie tej formy działania, opierającej się na informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach dla zdrowia i życia, a także o sposobach zapobiegania niebezpieczeństwom, ma bardzo istotne znaczenia w dobie coraz szerszego dostępu do internetu i w wielu przypadkach umożliwia odstąpienie od działań władczych.

 

Downloads

Opublikowane

2021-07-24

Jak cytować

Kubas, E. (2021). Police social and organizing activities undertaken to protect public safety and order. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza), 31(113), 130–137. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/1991

Numer

Dział

Artykuły