Status prawny kuratora strony nieobecnej w postępowaniu administracyjnym

Autor

  • Ewa Kubas Uniwersytet Rzeszowski

DOI:

https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.6

Słowa kluczowe:

strona, nieobecność, postępowanie administracyjne, przedstawiciel ustawowy

Abstrakt

Zabezpieczenie praw strony wymaga zapewnienia jej możliwości czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym. Obowiązek ten ciąży na organie administracji zwłaszcza w przypadku strony nieobecnej, dla której należy ustanowić przedstawiciela ustawowego. Jego zadaniem jest przede wszystkim ustalenie miejsca pobytu strony, a także reprezentowanie jej interesów w toku całego postępowania.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Kubas, E. (2020). Status prawny kuratora strony nieobecnej w postępowaniu administracyjnym. Acta Iuridica Resoviensia, 28(110), 85–96. https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.6

Numer

Dział

Artykuły