Zasada demokracji i solidaryzmu społecznego a zbiórki publiczne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.13

Słowa kluczowe:

zasady konstytucyjne, konstytucja, demokracja, solidaryzm społeczny, zbiórki publiczne

Abstrakt

Celem artykułu jest wykazanie, że zasady demokracji oraz solidaryzmu społecznego mają bardzo istotne znaczenia zarówno w procesie organizacji, jak i prowadzenia zbiórek publicznych. Dzięki zagwarantowanej konstytucyjnie wolności zrzeszania się umożliwiono wielu różnym organizacjom (np. organizacjom pozarządowym, komitetom społecznym, spółdzielniom socjalnym, spółkom akcyjnym czy też spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością) partycypowanie w realizacji zadań publicznych, które mogą być finansowane ze środków pochodzących z publicznego gromadzenia datków. W artykule wykazano, że wynikająca z zasady demokratyzmu solidarność społeczna jest jednym z czynników determinujących ofiarność publiczną.

Opublikowane

2022-06-30

Jak cytować

Kubas, E. (2022). Zasada demokracji i solidaryzmu społecznego a zbiórki publiczne. Acta Iuridica Resoviensia, 37(119), 196–203. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.13

Numer

Dział

Artykuły