Ograniczenia w zakresie prowadzenia zbiórek publicznych w dobie pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/actaires.2022.3.11

Słowa kluczowe:

pandemia, COVID-19, zbiórki publiczne, zbiórki bezgotówkowe

Abstrakt

W niniejszym artykule Autorka, w oparciu o akty normatywne oraz literaturę przedmiotu, analizuje przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych w kontekście ograniczeń związanych z przeprowadzaniem tych zbiórek w okresie pandemii COVID-19. Wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie zakażeniom z w dużym stopniu uniemożliwiły organizatorom zbieranie gotówki w kontakcie bezpośrednim z darczyńcami. Należy jednak stwierdzić, że stały się również podstawą do przemyśleń na temat konieczność objęcia regulacjami ustawowymi zbiórek bezgotówkowych, których popularność cały czas wzrasta.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-15

Jak cytować

Kubas, E. (2022). Ograniczenia w zakresie prowadzenia zbiórek publicznych w dobie pandemii COVID-19. Acta Iuridica Resoviensia, 38(120), 155–163. https://doi.org/10.15584/actaires.2022.3.11

Numer

Dział

Artykuły