Field Research in the Targowisko Region in 2018–2019

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.2

Słowa kluczowe:

LBK, early Neolithic, Małopolska, Malice culture, transformation, dwellings, Targowisko region

Abstrakt

The article presents the results of test excavations at three sites in the early Neolithic settlement region of Targowisko, carried out in 2018–2019. The goal of these investigations was the detection of fragments of Neolithic settlement zones where only one building phase has survived. It was decided to perform this task using a magnetometer as part of a slightly wider program of geomagnetic prospection. The second goal was to acquire sets of arti- and ecofacts related to the shortest possible period of time, i.e. equal to the existence of one family living in one house, representing one cultural tradition. The third goal was to explain the generators and mechanisms of early Neolithic cultural transformation from a micro-regional perspective.

Bibliografia

Abramów J. 2021. Archaeobotanical Macroscopic Plant Remains from the Early Neolithic Dwelling Structures at the Brzezie 40, Targowisko 16 and 14–15 Sites in Western Małopolska. Analecta Archaeologica Ressoviensia 16, 63–72.

Czekaj-Zastawny A. 2014. Brzezie 17. Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (= Via Archaeologica. Źrodła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A-4 w Małopolsce 9). Kraków: Krakowski Zespół do Badań Autostrad.

Czekaj-Zastawny A. 2017. The first farmers from the South– Linear Pottery culture. In P. Włodarczak (ed.), The Past societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages, 2: 5500–2000 BC. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 21–62.

Czekaj-Zastawny A., Grabowska B. and Zastawny A. 2007. Pottery of the Malice Culture from Sites Brzezie 17 and Targowisko 11, Western Lesser Poland. In J. K. Kozłowski and P. Raczky (eds.), The Lengyel, Polgar and related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Krakow: Polska Akademia Umiejętności, 487–500.

Czekaj-Zastawny A., Jarosz P. and Kadrow S. 2002. Badania ratownicze na trasie projektowanej autostrady A-4 w woj. małopolskim (sezon 2000–2001 – neolit i wczesna epoka brązu). Acta Archaeologica Carpathica 37, 19–44.

Czerniak L. 2013. House, household and village in the Early Neolithic of Central Europe: a case study of the LBK in Little Poland. In S. Kadrow and P. Włodarczak (eds.), Environment and Subsistence – forty years after Janusz Kruk’s „Settlement studies”. Rzeszow, Bonn: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Dr. Rudolf Habelt, 43–67.

Czerniak L. 2019. Kto mieszkał w długich domach? Proba nowego spojrzenia na możliwości rekonstrukcji domu kultury ceramiki wstęgowej rytej. In M. Szmyt, P. Chachlikowski, J. Czebreszuk, M. Ignaczak and P. Makarowicz (eds.), VIR BIMARIS. Od kujawskiego matecznika do stepow nadczarnomorskich. Studia z dziejow międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko (= Archeologia Bimaris. Dyskusje 5). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 229–241.

Czerniak L., Golański A., Jozwiak B., Kadrow S., Rozen J. and Rzepecki S. 2006. Sprawozdanie z archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003–2004 na stanowiskach 3, 12–15 i 34 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie. In Z. Bukowski and M. Gierlach (eds.), Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B. Materiały Archeologiczne. Raport 2003–2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004, Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 541–554, 729–737.

Czerniak L., Golański A. and Kadrow S. 2007. New Facts on the Malice Culture Gained from the Rescue Excavations at the A-4 Motorway Section East of Krakow. In J. K. Kozłowski and P. Raczky (eds.), The Lengyel, Polgar and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Krakow: Polska Akademia Umiejętności, 471–486.

Forysiak J., Kadrow S., Noryśkiewicz A. M., Okupny D., Saile T., Twardy J. and Zawiska I. 2021. The environmental context of Early Neolithic cultural transformation in the Targowisko settlement region (Southern Poland). Sprawozdania Archeologiczne 73(1), 177–201.

Golański A., Kadrow S. and Posselt M. 2019. Prospekcja geomagnetyczna wczesnoneolitycznego kompleksu osadniczego w Targowisku, woj. małopolskie. Raport 14, 7–20.

Grabowska B. and Zastawny A. 2007. Vessel with anthropomorphic representation from a Malice culture settlement in Targowisko, site 11, Małopolska province. Sprawozdania Archeologiczne 59, 123–141.

Grabowska B. and Zastawny A. 2014. Osada kultury malickiej na stan. 10, 11 w Targowisku, pow. wielicki. In A. Zastawny (ed.), Targowisko, stan. 10, 11. Osadnictwo z epoki kamienia (= Via Archaeologica. Źrodła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A-4 w Małopolsce 8). Krakow: Krakowski Zespoł do Badań Autostrad, 255–416.

Grygiel R. 1986. The Household Cluster as a Fundamental Social Unit of Brześć Kujawski Group of the Lengyel Culture in the Polish Lowlands. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 31, 43–334.

Kadrow S. 1990. Osada neolityczna na stan. nr 16 w Rzeszowie na osiedlu Piastow. Sprawozdania Archeologiczne 41, 9–76.

Kadrow S. 2006. Kultura malicka. The Malice culture. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi. The Danubian heritage: Lesser Poland at the turn of the Stone and Copper Ages (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1). Krakow: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 63–76.

Kadrow S. 2015. Malice сulture dwelling сlusters in South-Eastern Poland. In A. Diachenko, F. Menotti, S. Ryzhov, K. Bunyatyan and S. Kadrow (eds.), The Cucuteni–Trypillia Cultural Complex and its Neighbours. Essays in Memory of Volodymyr Kruts. Lviv: Astrolabia, 299–308.

Kadrow S. 2018. The Settlement Complex in Targowisko – one of the Leading Achievements of the "Golden Age” of Polish Rescue Archaeology. UISPP Journal 1(1), 62–72.

Kadrow S. 2020. Faza i styl żeliezowski kultury ceramiki wstęgowej rytej w Polsce południowo-wschodniej. In M. Dębiec and T. Saile (eds.), A planitiebus usque ad montes. Studia archaeologica Andreae Pelisiak vitae anno sexagesimo. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 143–152.

Kadrow S., Krzywda A., Rola J., Sławińska M. and Suchorska M. 2020. Materiały kultur neolitycznych ze stanowiska 2 w Zagorzu, woj. Małopolskie. Raport 15, 7–108.

Kadrow S. and Okoński J. 2008. Materiały stylu zofipolskiego ze stanowiska 2 w Zagorzu, gm. Niepołomice. In J. Chochorowski (ed.), Młodsza epoka kamienia. Wybrane zagadnienia (= Via Archaeologica. Źrodła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A-4 w Małopolsce). Krakow: Krakowski Zespoł do Badań Autostrad, 1–21.

Kadrow S., Posselt M., Saile T., Wąs M., Abramow J. and Golański A. 2021. Culture transformation in the Targowisko microregion. Trends of changes among Danubian farmers. Sprawozdania Archeologiczne 73(1), 153–176.

Wąs M. 2021. Early Neolithic Flint Assemblages from the Targowisko Settlement Region. Analecta Archaeologica Ressoviensia 16, 43–62.

Włodarczak P. 2006. Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w latach 2003–2004 na stanowisku 16 w Targowisku, gm. Kłaj, woj. małopolskie. In Z. Bukowski and M. Gierlach (eds.), Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (d. Zeszyty ORBA). Seria B. Materiały Archeologiczne. Raport 2003–2004. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 2003–2004. Warszawa: Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, 585–592, 740–742.

Zastawny A. (ed.) 2014. Targowisko stan. 10, 11. Osadnictwo z epoki kamienia (= Via Archaeologica. Źrodła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A-4 w Małopolsce 8). Krakow: Krakowski Zespoł do Badań Autostrad.

Zastawny A. and Grabowska B. 2014. Materiały kultury ceramiki wstęgowej rytej na stan. 10, 11 w Targowisku, pow. wielicki. In A. Zastawny (ed.), Targowisko, stan. 10, 11. Osadnictwo z epoki kamienia zagadnienia (= Via Archaeologica. Źrodła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A-4 w Małopolsce 8). Krakow: Krakowski Zespoł do Badań Autostrad, 63–253.

Downloads

Opublikowane

2022-01-12

Jak cytować

Golański, A. ., Kadrow, S., & Krzywda, A. . (2022). Field Research in the Targowisko Region in 2018–2019. Analecta Archaeologica Ressoviensia, 16, 19–41. https://doi.org/10.15584/anarres.2021.16.2

Numer

Dział

Artykuły