A Child’s Grave Robe from the Northern Crypt of St Anne’s Church in Konotop, Lubuskie Province, Poland

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.4

Słowa kluczowe:

crypt, child, funeral dress, silk, modern period, Konotop, Poland

Abstrakt

An ossuary was found in a brass sarcophagus, dated to 1720 based on a medallion. The archaeological material was mixed with rubbish and sand. Inside the sarcophagus, the remains of both adults and children were discovered. These are believed to be members of the von Kottwitz family, former owners of Konotop. The separation of the material into different types of cloth was quite painstaking and lengthy. Only one of the grave robes has survived in an almost intact condition. It was a simple grave robe without a back. During the analysis of the skeletal remains, it was matched to the red stained skeleton of an infant.

Bibliografia

Binski P. 2001. Medieval death. London: British Library.

Drążkowska A. 2007. Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Drążkowska A. 2012. Dziecięca odzież grobowa z kościoła św. Jana w Gdańsku: analiza kostiumologiczna. In J. Szczepański (ed.), Kościół św. Jana w Gdańsku w kręgu kultury sepulkralnej. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 173–180.

Drążkowska A. and Grupa M. 1998. Wydobywanie i zabezpieczanie zabytkow skórzanych i włokienniczych. In Z. Kobyliński (ed.), Pierwsza pomoc dla zabytków archeologicznych. Warszawa: Generalny Konserwator Zabytków, Stowarzyszenie Archeologow Polskich, 117–126.

Dudziński T., Grupa M., Grupa D., Krajewska M., Majorek M., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M. and Wojciechowska A. 2015. Tajemnice szczuczyńskich krypt, 3. Grajewo, Toruń: Towarzystwo Przyjacioł 9 Pułku Strzelcow Konnych w Grajewie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dudziński T., Grupa M. and Nowosad W. 2017. Tajemnice szczuczyńskich krypt, 4: Pochówki pijarów. Grajewo, Toruń: Towarzystwo Przyjacioł 9 PSK, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Garside P. and Wyeth P. 2006. Textiles. In E. May (ed.), Conservation science. Portsmouth: Royal Society of Chemistry, 56–91.

Grupa D. 2011. Pochowki dziecięce z XVIII-wiecznej krypty kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim, script of MA thesis in archive of Nicolaus Copernicus University in Toruń.

Grupa D. 2016. Grave gowns from children burials from the 16th–18th centuries. Archaeologia Polona 51–52, 173–181.

Grupa M. 1998. Textiles from the 16th–18th century from the benedictine monastery in Lubiń, Leszno voivodeship. In L. Bender Jorgensen and Ch. Rinaldo (eds.), Textiles in European Archaeology (= Gotarc. Series A 1). Goteborg: Goteborg University, 277–281.

Grupa M. 2005. Ubiór mieszczan i szlachty z XVI–XVIII wieku z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Grupa M. 2007. Konserwacja jedwabnych tkanin i rekonstrukcja szat. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska 13, 207–218.

Grupa M. 2012a. Pochowki w krypcie grobowej kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie jako źrodło do lokalnych badań kostiumologicznych. In T. Dudziński (ed.), Pozaarchiwalne materiały źródłowe do dziejów powiatu szczuczyńskiego w XIX wieku. Grajewo: Towarzystwo Przyjacioł 9 Pułku Strzelcow Konnych w Grajewie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 109–125.

Grupa M. 2012b. Zespoł zabytkow tekstylnych z kościoła św. Jana w Gdańsku – analiza technologiczna tkanin. In J. Szczepański (ed.), Kościół św. Jana w Gdańsku w kręgu kultury sepulkralnej. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 181–188.

Grupa M. 2013. Analiza probek pobranych w trakcie badań w Zakrzewskiej Osadzie, powiat sępoleński. In J. Szałkowska-Łoś and J. Łoś (eds.), Zakrzewska Osada. Cmentarzyska kultury pomorskiej i wielbarskiej na Pojezierzu Krajeńskim (= Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 2). Bydgoszcz, Pękowice: Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, 133–137.

Grupa M. 2017. Pochówki z kościoła Trójcy Świętej w Gdańsku, XVII–XVIII wiek. In P. Paluchowski, A. Larczyńska and M. Płuciennik (eds.), Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, 2. Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 204–207.

Grupa M., Grupa D., Kozłowski T., Krajewska M., Majorek M., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M., Wojciechowska A. and Dudziński T. 2014. Tajemnice szczuczyńskich krypt, 2. Grajewo, Toruń: Towarzystwo Przyjacioł 9 Pułku Strzelcow Konnych w Grajewie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Grupa M., Kozłowski T., Jankauskas R., Grupa D., Krajewska M., Krakowska S., Majorek M., Mosiejczyk J., Nowak M., Nowak S., Przymorska-Sztuczka M. and Wojciechowska A. 2015. Tajemnice krypty w kaplicy św. Anny [Secrets of the crypt in St. Ann chapel]. Gniew: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew.

Grupa M., Wojciechowska A. and Dudziński T. 2013. W czym do trumny – żupany, kontusze, dezabilki i inne ubiory pochowanych w szczuczyńskich kryptach. In T. Dudziński and M. Grupa (eds.), Tajemnice szczuczyńskich krypt. Materiały z konferencji naukowej Szczuczyn – 21 IX 2013 r. Grajewo: Towarzystwo Przyjacioł 9 PSK, 99–108.

Johannsen B. B. 1988. Om kongelige begravelsesskikke pa Christian IV’s tid. In A. Kruse, B. B. Johannsen, Ch. ludan, L. Warburg and E. Ostergard (eds.), Fru Kirsten Born. To kongeborns begravelser i Roskilde Domkirke. Forfatterne: Nationalmuseet, Kobenhavn, 35–64.

Kizik E. 1998. Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI– XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kozłowski T. and Krajewska M. 2013. Mumifikacja ciała ludzkiego – wstępne wyniki badań antropologicznych pochówków w kryptach kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie. In M. Grupa and T. Dudziński (eds.), Tajemnice szczuczyńskich krypt. Materiały z konferencji naukowej Szczuczyn – 21 IX 2013 r. Grajewo: Towarzystwo Przyjacioł 9 Pułku Strzelcow Konnych w Grajewie, 83–98.

Kuchowicz Z. 1975. Obyczaje staropolskie XVII–XVIII wieku. Łodź: Wydawnictwo Łodzkie.

Nowosad W., Grupa M., Kozłowski T., Nalaskowski F., Grupa D., Kulesz A., Openkowski R., Dobek M., Majorek M. and Michalik J. 2021a. W źródłach utrwalone – krypty w Końskowoli. Końskowola, Łodź: Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fara Końskowola, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łodzkiego.

Nowosad W., Grupa M., Nalaskowski F. and Grupa D. 2021b. Polnische Nationalidentität im Spiegel der traditionellen polnischen und westlichen Trachten. Das Phänomen der intergenerationellen Wandlung des Modestils in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In B. Dybaś and J. Bojarski (eds.), Gruppenidentitäten in Ostmitteleuropa, auf der Suche nach Identität (= Geschichte im mitteleuropäischen Kontext 2). Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 117–142.

Petrascheck-Heim I. 1977. Die Metallborten und Textilen aus den Grabern in der Stiftspfarkirche Mattsee. Fundberichte aus Österreich 18, 165–177.

Stankiewicz M. 2015. Dziecięce płyty nagrobne na Śląsku od XVI do XVIII w. Wrocław: ATUT.

Stankiewicz M. 2021. Figuralne płyty nagrobne na Śląsku i Łużycach w okresie baroku (1650–1750). Wrocław: ATUT.

Opublikowane

2022-12-28

Jak cytować

Grupa, M., Jasiak, K. ., Grupa, D., & Nalaskowski, F. (2022). A Child’s Grave Robe from the Northern Crypt of St Anne’s Church in Konotop, Lubuskie Province, Poland. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 17, 51–59. https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.4

Numer

Dział

Artykuły

Inne teksty tego samego autora