Kontush Sashes from the Northern Crypt of the post-Bernardine Church of the Elevation of the Cross in Łuków (Lublin Province)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.7

Słowa kluczowe:

kontush sash, Polish costume, silk, modern period, Łuków

Abstrakt

An archaeological exploration conducted in 2019 in the crypts of the post-Bernardine church of the Elevation of the Cross in Łuków brought various finds of burial goods, excavated in fragments, probably transferred together with human remains in the 19th century to ossuaries located in the crypt. The artefacts included fragments of three kontush sashes, being the most indispensable and splendid element of the Polish national costume. The analysis of these objects, both in terms of ornamentation and technology, helped us to estimate their probable manufacturing location.

Bibliografia

Bartkiewicz M. 1974. Odzież i wnętrza domów mieszczańskich w Polsce w drugiej połowie XVI i w XVII wieku (= Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej 49). Wrocław: Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.

Drążkowska A. 2008. Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Grupa M. 2005. Ubiór mieszczan i szlachty z XVI–XVIII wieku z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Grupa M. 2007. Konserwacja jedwabnych tkanin i rekonstrukcja szat. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska 13, 207–218.

Grupa M. 2012. Pochówki w krypcie grobowej kościoła p.w. Imienia NMP w Szczuczynie jako źródło do lokalnych badań kostiumologicznych. In T. Dudziński (ed.), Pozaarchiwalne materiały źródłowe do dziejów powiatu szczuczyńskiego w XIX wieku. Grajewo: Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, 109–125.

Grupa M. 2018. Kultura materialna w świetle badań archeologicznych w sanktuarium w Piasecznie. In W. Pikor (ed.), Kultura materialna i duchowa sanktuarium w Piasecznie. Pelplin: Bernardinum, 33–43.

Grupa M. 2019. Not Only Socks Were Darned – Secondary Textile Usage as a Source of Material Culture Studies. Fasciculi Archaeologiae Historicae 32, 165–187.

Kałamajska-Saeed M. 1987. Polskie pasy kontuszowe. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Majorek M. 2013. Pasy kontuszowe z wstępnych badań archeologiczno- inwentaryzacyjnych krypt w kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie. Studia Łomżyńskie 24, 199–210.

Mańkowski T. 1938. Pasy polskie (= Prace Komisji Historii Sztuki 7). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Mańkowski T. 1959. Orient w polskiej kulturze artystycznej. Wrocław, Kraków: Ossolineum.

Michalik J., Kolaska K. and Zamorowska A. 2020. Badania archeologiczne w krypcie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, woj. lubelskie – sezon 2019. Raport 15, 229-242.

Taszycka M. 1990. Pasy kontuszowe. Pasy wschodnie, 4(1). Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie.

Taszycka M. 1994. Pasy kontuszowe. Pasy francuskie, 4(2). Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie.

Wasilkowska A. 1967. Pasy jedwabne. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Żelewska M. 1962. Pasy polskie gdańskiej produkcji. Gdańsk: Muzeum Pomorskie w Gdańsku.

Opublikowane

2022-12-28

Jak cytować

Jarosz, J. ., & Grupa, M. (2022). Kontush Sashes from the Northern Crypt of the post-Bernardine Church of the Elevation of the Cross in Łuków (Lublin Province). Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 17, 81–88. https://doi.org/10.15584/anarres.2022.17.7

Numer

Dział

Artykuły