Neolithic Flintworking of the Samborzec-Opatów Group in Lesser Poland in the Light of Settlement Materials from Tonie 9 Site, Kraków Commune

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.3

Słowa kluczowe:

Samborzec-Opatów group, early Neolithic, flint technology, lithic analysis, SE Poland

Abstrakt

The article presents flint materials obtained from settlement site of Samborzec-Opatów group from the Tonie 9 site in Lesser Poland. The flintworking of this unit is still poorly recognized. In the literature, special attention has mainly been paid to ceramic materials, especially in studies on the genesis of this group and its relations with other taxonomic units of the Neolithic in Lesser Poland (especially with the Malice culture and later groups of the Lendziel). Therefore, it is worth introducing the specificity of Samborzec-Opatów flintworking, especially since the recently arrived inventory from the Tonie 9 site is quite numerous and relatively homogeneous. Therefore, the main goal is to present materials that can be used for further studies, e.g. those of a comparative nature.

Bibliografia

Balcer B. 1983. Wytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem polskich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dzieduszycka-Machnikowa A. and Lech J. 1976. Neolityczne zespoły pracowniane z kopalni krzemienia w Sąspowie (= Polskie Badania Archeologiczne 19). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Inizan M. L., Redouron-Ballinger M., Roche H. and Tixier J. 1999. Technology and Terminology of Knapped Stone (= Prehistoire de la Pierre Taille 5). Nanterre: CREP.

Kaczanowska M. 1971. Krzemienne materiały kultur neolitycznych pochodzenia południowego z terenu Nowej Huty. In J. K. Kozłowski (ed.), Z badań nad krzemieniarstwem neolitycznym i eneolitycznym. Referaty i komunikaty przedstawione na sympozjum w Nowej Hucie dn. 10, 11 maja 1971. Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne, 10–24.

Kaczanowska M. and Kozłowski J. K. 1994. Zur Problematik der Samborzec-Opatów-Gruppe. In P. Koštuřík (ed.), Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur, 1888–1988. Znojmo-Kravsko-Těšetice, 3.–7. 10. 1988. Brno, Łódź: Masarykowa univerzita. Filozofická fakulta, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, 85–103.

Kaczanowska M. and Kozłowski J. K. 2006. Grupa samborzecko-opatowska [The Samborzec-Opatów group]. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi [The Danubian heritage: Lesser Poland at the turn of the Stone and Copper Ages] (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1). Kraków: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 23–36.

Kokolus J. and Maciaszek M. 2021. Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku Kraków-Tonie 9 (AZP 101-56/61). Sezon 2021. Kraków: manuscript in the archive of the Archaeological Museum in Kraków.

Kozłowski J. K. 1970. Z badań nad wytwórczością krzemieniarską w kulturze ceramiki wstęgowej rytej. In J. K. Kozłowski (ed.), Z badań nad kulturą ceramiki wstęgowej rytej. Kraków: Polskie Towarzystwo Archeologiczne Oddział w Nowej Hucie, 73–94.

Kruk J. and Milisauskas S. 1999. Rozkwit i upadek społeczeństw rolniczych neolitu. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Lech J. 1981. Górnictwo krzemienia społeczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej. Koniec VI tysiąclecia – 1 połowa IV tysiąclecia p.n.e. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Małecka-Kukawka J. 2001. Między formą a funkcją. Traseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Szeliga M. 2007. Der Zufluss und die Bedeutung des Karpatenobsidians in der Rohstoffwirtschaft der postlinearen Donaugemeinschaften auf der polnischen Gebieten. In J. K. Kozłowski and P. Raczky (eds.), The Lengyel, Polgar and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 295–308.

Wąs M. 2021. Early Neolithic Flint Assemblages from the Targowisko Settlement Region. Analecta Archaeologica Ressoviensia 16, 43–62.

Wilczyński J. 2010. The Techniques of Obsidian Treatment on the Malice Culture Settlement of Targowisko 11, Lesser Poland. Przegląd Archeologiczny 58, 23–38.

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Wąs, M. (2023). Neolithic Flintworking of the Samborzec-Opatów Group in Lesser Poland in the Light of Settlement Materials from Tonie 9 Site, Kraków Commune. Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia, 18, 41–66. https://doi.org/10.15584/anarres.2023.18.3

Numer

Dział

Artykuły