Kobieta: między tradycją a współczesnością. Samowychowanie do kobiecości

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.25

Słowa kluczowe:

wizja kobiecości, współczesność, tradycja, etyczny erotyzm, religia, samowychowanie

Abstrakt

Modele tradycyjnej i współczesnej wizji kobiecości są sobie przeciwstawne i ukazują przemiany wrażliwości etycznej i religijnej. Pozytywne aspekty współczesnej wizji kobiecości, takie jak: „świadomość siebie i swoich możliwości” „wielozadaniowość” czy „niezależność”, podkreślają jej podmiotowość i konieczność podejścia dialogowego autorytetów społecznych i religijnych. Głównym zadaniem jednostki jest integracja etosu życiowego uwzględniającego współczesne przemiany i wizję siebie. Przemiany w sferze obyczajowej i społecznej roli płci w etosie życiowym mogą zostać zintegrowane między innymi przy przyjęciu „etycznego erotyzmu” odnoszącego się przede wszystkim do sfery aksjologicznej, nie zaś normatywnej. Pozwala to na zachowanie własnej podmiotowości i świadomego samowychowania.

Bibliografia

Bauman Z., Razem, osobno, przeł. T. Kunz, Kraków 2003.

Beauvoior de S., Druga płeć, przeł. G. Mycielska, M. Leśniewska, Wstęp do polskiego wydania M. Środa, Warszawa 2014.

Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Wstęp, O. Tokarczuk, Warszawa 2008.

Buttiglione R., Etyka w kryzysie, red. T. Styczeń, Lublin 1994.

Depko A., Jędrzejewska S., Chciałabym, chciała ... O czym Polki marzą w łóżku, Warszawa 2017.

Friedan B., Mistyka kobiecości, przeł. A. Grzybek, Warszawa 2013.

Fromm E., Miłość, płeć i matriarchat, przeł. B. Radomska, G. Sowiński, Poznań 2011.

Gilligan C., Innym głosem. Teoria psychologiczna a rozwój kobiet, Warszawa 2015.

Graff A., Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2011.

Grzybek G., Biblijny obraz kobiety a współczesne prawa seksualne. Konkluzje etyczne i wychowawcze [w:] Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2023/25). Etika v 20. a 21 storoči II. Ethical Thinking. Past & Present, eds. V. Gluchman, J. Kalajtzidis, Prešov 2023.

Grzybek G., Etos i eros. Etyka rozwoju wobec seksualności a samowychowanie, Rzeszów 2020.

Grzybek G., Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju, Rzeszów 2014.

Grzybek G., Etyka rozwoju a wychowanie, Rzeszów 2010.

Grzybek G., Kobieta między etosem a egzystencją. Samowychowanie do kobiecości, Rzeszów 2023.

Grzybek G., Powołanie kobiety: między etosem a egzystencją. Samowychowanie erotyczne, „Paedagogia Christiana” 2021, nr 2/48.

Jan Paweł II, List apostolski „Mulieris dignitatem” z okazji roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, Wrocław 2004.

Kacper W., Kościół Katolicki. Istota. Rzeczywistość. Posłannictwo, Kraków 2014.

Kaczanowska J., Znikające matki. Raport: „Dlaczego Polki nie mają dzieci”, „Twój Styl” 2023, nr 6 (395).

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań–Warszawa 1994.

Kobiety uczą Kościół. Monika Waluś, Ewa Wipszycka, Elżbieta Adamiak, Halina Bortnowska, Alina

Karoń-Ostrowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Barbara Chyrowicz, Małgorzata Chmielewska,

Teresa Kieniewicz, Monika Szewc, Magdalena Środa w wywiadach Jarosława Makowskiego. Warszawa 2007.

Kopka J., Jednostka wobec moralności – subiektywna wizja przyszłości [w:] Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2008.

Kuby G., Globálna sexuálna revolúcia. Strata slobody v mene Slobody, Bratislava 2013.

Legowicz J., Wstęp [w:] J.J. Rosussau, Emil, czyli o wychowaniu, t. 1, Wrocław 1955.

Litorowicz-Siegert A., Raport: „Rozkosze? Poproszę! Seksualne fantazje kobiet teraz w roli głównej”, „Twój Styl” 2022, nr 7(384).

Marek Z., Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków 2014.

Mariański J., Wartości prorodzinne młodzieży, „Ius Matrimoniale” 1997, nr 2(8).

Mead M., Mężczyźni i kobiety, przeł. K. Jagiełło i A. Kochan, Kraków 2013.

Morgala S., Kobiecość a męskość [w:] Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina, red. J. Augustyn, Kraków 2014.

Ojciec Święty Franciszek, Posynodalna Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. O miłości w rodzinie, Kraków 2016.

Perz A., Kultura pozytywnego planowania rodzicielstwa w nauczaniu Kościoła katolickiego [w:] Kultura chrześcijańska, red. J. Łukomski, Kielce 2004.

Petry-Mroczkowska J., Feminizm – antyfeminizm. Kobieta w Kościele, Kraków 2012.

Rembierz M., Kobiecość w kontekście męskiej idealizacji i antykobiecej cywilizacji. Spór o tożsamość kobiety w antropologiach filozoficznych i religijnych, „Studia Teologiczne i Humanistyczne” 2012, nr 2/3.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2008.

Słup L., Pytanie o tożsamość kobiety [w:] Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina, red. J. Augustyn, Kraków 2014.

Sobolewski Z., Seks, małżeństwo i rodzina. Vademecum spowiednika, Pelplin 2013.

Szumlewicz K., Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia, Gdańsk 2011.

Ślęczka K., Feminizm. Ideologie i koncpecje społeczne współczesnego feminizmu, Katowice 1999.

Świętochowicz M., Małżeństwo na chwilę, „Newsweek Polska” 2018, nr 5.

Uliński M., Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Kraków 2001.

Wierzbicki A., Wojtyła, kobieta i charakter, „Filozofuj!” 2021, nr z dnia 23.05.

Wodzik J., Czy kobieta istnieje? Spór o pojęcie kobiecości pomiędzy esencjonalizmem a antyesencjonalizmem we współczesnej myśli feministycznej, Warszawa 2016.

Wojciszke B., Kobieta zmienną jest, Gdańsk 2015.

Wojciszke B., Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zobowiązanie, wyd. poszerz., Gdańsk 2018.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń, W. Chudy, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 2010.

Zielińska M., Współczesne modele kobiecości. Perspektywa feministyczna [w:] Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina, red. J. Augustyn, Kraków 2014.

Zwoliński A., Kobieta. Silna płeć, Kraków 2016.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-29

Jak cytować

Grzybek, G. (2023). Kobieta: między tradycją a współczesnością. Samowychowanie do kobiecości. KULTURA – PRZEMIANY – EDUKACJA, 12, 406–415. https://doi.org/10.15584/kpe.2023.12.25

Numer

Dział

Człowiek wobec aktualnych przemian społeczno-kulturowych