Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej periodyku Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego "Kultura – Przemiany – Edukacja" (czerwiec 2024 r.)

Przewodniczący Rady Naukowej:

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Członkowie Rady Naukowej z ośrodków krajowych:

Prof. dr hab. Tadeusz Aleksander, Krakowska Akademia im. A.M. Modrzewskiego w Krakowie

Dr hab. Krystyna Barłóg, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Prof. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Józefa Brągiel, Uniwersytet Opolski w Opolu

Dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Dr hab. Grzegorz Grzybek, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Dr hab. Edmund Juśko, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Dr hab. Janusz Miąso, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Dr hab. Józef Młyński, prof. UKEN, Uniwersytet KEN w Krakowie

Prof. dr hab. Grzegorz Nieć, Uniwersytet KEN w Krakowie

Prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Prof. dr hab. Elżbieta Osewska, Akademia Tarnowska w Tarnowie

Dr hab. Anna Pachowicz, prof. AT, Akademia Tarnowska w Tarnowie

Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Dr hab. Adam Solak, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Józef Stala, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Stanisław Sorys, prof. UP JP II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Marta Uberman, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Dr hab. Marta Wrońska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Członkowie Rady Naukowej z ośrodków międzynarodowych:

Prof. Paed Dr. Vasil Gluchman, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Dr. Jürgen Hartwig, Uniwersytet w Bremie, Niemcy

Prof. Paed Dr. Alena Hašková, CSc., Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Prof. dr hab. Dmytro Hertciuk, Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina

Prof. Paed Dr. Igor Kominarec, PhD., Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. PhD. Yuliana Lavrysh, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraina

Prof. Paed Dr. Jozef Liba PhD, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. Dr. Kas Mazurek, Uniwersity of Lethbridge, Kanada

Prof. PhD. Liliya Morska, Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina

Prof. Paed Dr. Jozef Pavelka, CSc., Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Prof. dr hab. Jurii Pelekh, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, Ukraina

Prof. Juliana Popova, PhD, University of Ruse, Bułgaria

Prof. PhD. Ingvill Rasmussen, Uniwersytet w Oslo, Norwegia

Prof. dr hab. Iwan Rusnak, Humanistyczna Akademia Pedagogiczna, Ukraina

Prof. PhD. Juan Ramón Soler Santaliestra, Uniwrersytet w Saragossie, Hiszpania

Prof. PhD. Istvan Schmercz, Uniwersytet w Nyiregyhaza, College of Nyiregyhaza, Węgry

Dr hab. Iryna Simkowa, Kijowska Politechnika im. I. Sikorskiego, Ukraina

Prof. Dr. Margaret Winzer, University of Lethbridge, Kanada