Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY – prof. dr hab. Roman Pelczar

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO – dr Zofia Frączek

SEKRETARZ – dr Paweł Juśko

CZŁONKOWIE

  • dr Jakub Czopek
  • dr Agnieszka Długosz
  • dr Piotr Karaś
  • dr Hubert Sommer

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Język polski:

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski

Język angielski:

Dr Grzegorz Kwiatkowski

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Dr Piotr Pusz