Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY – prof. dr hab. Roman Pelczar

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO – dr Zofia Frączek

CZŁONKOWIE

– dr Jakub Czopek

– dr Agnieszka Długosz

– dr Paweł Juśko

– dr Piotr Karaś

– dr Hubert Sommer

REDAKTORZY JĘZYKOWI

Język polski:

Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. prof. APS Sławomir Śniatkowski

Język angielski:

Dr Grzegorz Kwiatkowski

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Dr Piotr Pusz