Recenzenci i procedura recenzowania

Recenzenci krajowi:

Prof. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, Uniwersytet Gdański, Polska

Dr hab. Maciej Kołodziejski, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Polska

Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Dr hab. Danuta Opozda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Dr hab. Anna Pacian, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska

Dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, Polska

Dr hab. Kazimierz Rędziński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska

Dr hab. Jan Ryś, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

Dr Mirosław Łapot Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Polska

 

Recenzenci zagraniczni:

Prof. PhDr. Beata Balogowa, Ph.D., Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Doc. Ph.Dr. Miroslav Chráska, Ph.D., Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy

Assoc. Prof. Tsvetelina Harakchiyska, PhD., University of Ruse, Bułgaria

Prof. dr hab. Natalia Масzynska Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie, Ukraina

Prof. PhD, Rusłan Postolowski, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina PaedDr. Jan Stebila, PhD., Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

Prof. PhD, Rusłana Szeretiuk, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina

Doc. Ph.Dr. Viera Tomkova, Ph.D., Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja

Prof. PhD, Włodzimierz Witkalow, Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina

Prof. PhD, Geogri Wenter, Uniwersytet w Nyiregyhaza, Węgry

 

 

 Procedura recenzowania:

  1. Każda nadesłana publikacja podlega recenzji.
  2. Recenzję każdej publikacji wykonuje anonimowo dwóch niezależnych recenzentów z listy recenzentów spoza jednostki.
  3. Recenzję publikacji zagranicznej wykonuje przynajmniej jeden recenzent zagraniczny z listy recenzentów.
  4. Recenzja wykonywana jest na przeznaczonym do tego celu druku, który jest dostępny na stronie internetowej.
  5. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji.
  6. Druk recenzji zawiera oświadczenie recenzenta o braku konfliktu interesów.

Arkusze recenzji dostępne w zakładce - pliki do pobrania