Kontakt

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Główna osoba do kontaktu

Zofia Frączek
Uniwersytet Rzeszowski

Wsparcie techniczne

Piotr Karaś
Tel. 178721821