Kontakt

35-010 Rzeszów, ul. Ks. Jałowego 24

Główna osoba do kontaktu

Redakcja czasopisma
Uniwersytet Rzeszowski

Wsparcie techniczne

Piotr Karaś
Telefon 178721821