Kontakt

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Dąbrowskiego 83
35-040 Rzeszów

Główna osoba do kontaktu

Kinga Fink
Telefon +48 17 872 28 01

Wsparcie techniczne

LIBCOM