O czasopiśmie

Musica Galiciana. Kultura muzyczna Galicji w kontekście stosunków polsko-ukraińskich to jedyna na polskim rynku wydawniczym seria poświęcona dziejom bogatego życia muzycznego obszaru byłej prowincji monarchii habsburskiej i jej wieloetnicznemu dziedzictwu widzianemu z perspektywy uwikłanych w historię tego regionu narodów. Ukazujące się w ramach serii monografie wieloautorskie są pokłosiem odbywających się cyklicznie od ponad 25 lat na terenie Polski (Rzeszów) i Ukrainy (Iwano-Frankiwsk, Drohobycz, Lwów, Kołomyja) międzynarodowych konferencji naukowych „Musica Galiciana”. Stanowią one swego rodzaju platformę dyskusji, wyznaczającą nowe kierunki i perspektywy badawcze nad mało zbadaną dotychczas problematyką rozwoju i kształtowania tradycji muzycznych terenu dawnej Galicji, służą budowaniu kontaktów, wymianie wiedzy, poglądów i współpracy między środowiskiem naukowym w kraju i za granicą. Wśród wydanych dotychczas w ramach serii wydawniczej tomów, prezentujących wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Polski, Ukrainy, Niemiec, Izraela i Stanów Zjednoczonych, opublikowane zostały tomy tematyczne, których problematyka koncentruje się wokół głównego zagadnienia, np. działalności teatru muzycznego we Lwowie (2003, t. 7), dokonań i roli kobiet w rozwoju życia muzycznego Galicji (2019, t. 16) czy postaci Fryderyka Chopina (2012, t. 13 ) i jego ucznia Karola Mikulego (2021, t. 17) .

Aktualny numer

Tom 17 (2021)
					Pokaż  Tom 17 (2021)
Opublikowane: 2021-12-30
Wyświetl wszystkie wydania