Etyka publikacyjna

1. Zgodnie z zaleceniami MNiSW redakcja informuje Autorów o obowiązku zamieszczania w swoich artykułach informacji na temat ewentualnego udziału innych osób w powstaniu publikacji lub źródeł finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.

2. Kolegium Redakcyjne jest zobowiązane do eliminowania zjawisk ghostwriting (nieujawnienie współautorstwa tekstu) oraz guest autorship (dopisanie współautora, którego wkład jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca), a wszelkie przypadki łamania etyki naukowej będą ujawniane na oficjalnej stronie serii wydawniczej Musica Galiciana i przekazywane odpowiednim podmiotom, instytucjom zatrudniającym autora, towarzystwom naukowym itp.