Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne:

  1. Redaktor: prof. dr hab. Grzegorz Oliwa, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki (goliwa@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0002-4769-4105)
  2. Redaktor: dr Kinga Fink, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki, kontakt (kfink@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0002-6930-8084)  
  3. Redaktor: dr Teresa Mazepa, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Muzyki (tmazepa@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0002-5436-6986)

Rada Naukowa:
Prof. Dr. Dr. h.c. Otto Biba (Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien)
prof. IS PAN dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
prof. UR dr hab. Mirosław Dymon (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska (Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. M. W. Łysenki)
dr hab. Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Olga Popowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)