Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

  1. Tekst

- Times New Roman: czcionka 12, interlinia 1,5;

- lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm;

- dla wyodrębnienia cytatów proszę stosować cudzysłów, nie kursywę; jeśli cytat jest dłuższy zapisujemy go w formie bloku bez stosowania cudzysłowu (czcionka 10 pkt); 

- prosimy o dodanie do artykułu streszczenia w języku polskim i angielskim – max 1200 znaków ze spacjami i słowami kluczowymi (4–6); 

- na końcu artykułu należy umieścić bibliografię (z podziałem na źródła i opracowania) w porządku alfabetycznym.

  1. Przypisy

- czcionka 10 punktów, interlinia pojedyncza;

- przypisy tradycyjne u dołu kolumny tekstowej, do których odsyłają numery w górnej frakcji zamieszczone w tekście głównym, np.

1 Inicjał imienia Nazwisko, Tytuł książki, Miejsce rok, s. od–do.

2 Inicjał imienia Nazwisko, Tytuł artykułu [w:] Tytuł publikacji wieloautorskiej, red. Inicjał imienia Nazwisko, Miejsce rok, s. od–do.

3 Inicjał imienia Nazwisko, Tytuł artykułu „Tytuł Czasopisma” rok, numer…, s. od–do.

4 Inicjał imienia Nazwisko, Tytuł artykułu, „ Tytuł Gazety Codziennej”  rok nr… (data dzienna, 

  1. 4 IV), s. od–do.

5 Inicjał imienia Nazwisko, Tytuł hasła [w:] Tytuł encyklopedii / leksykonu, red. Inicjał imienia

  Nazwisko, t...., Miejsce rok, s. od–do.

6 Tytuł strony internetowej, adres www. strony [dostęp: np. 11.05.2023].

 

- w przypadku powtórnego cytowania: Inicjał imienia Nazwisko, Początek tytułu…, s. … lub 

Ibidem, s.… (jeśli praca jest cytowana w kolejnych przypisach);

- w przypisach proszę stosować inne łacińskie skróty, np. idem, eadem, eidem, eaedem.

  1. Materiał ilustracyjny

- ilustracje prócz zamieszczenia w tekście powinny być dostarczone w postaci odrębnych plików PDF lub JPG (rozdzielczość co najmniej 300 dpi) wraz z ich opisem i podaniem źródła.

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.